Våre prosjekter

Skimakertradisjon på Fåberg

I 2012 startet Norsk håndverksinstitutt prosjektet Norsk skimakertradisjon der vi ville kartlegge og videreføre levende kunnskap innenfor treskimakertradisjonen. Vi ønsket å se på både heltreski og laminerte treski, og skimaker Thomas Aslaksby fra Valdres har vært fagperson i prosjektet.

Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid

Norsk håndverksinstitutt erfarte tidlig at det var behov for å sikre og videreføre kunnskap innen det tradisjonelle blikkslagerarbeidet. 

PRODUKSJON AV POTETSPRIT

Ved Atlungstad Brenneri har det vært produsert sprit siden 1856. I dag er brenneriet et musealt formidlingssenter, men hver høst brennes det 15.000 – 20.000 liter sprit av poteter. 

KLANGTREPROSJEKTET

Den norske granskogen er stor og variert. Her vokser trær av forskjellige kvaliteter ettersom hvordan jordsmonn, høydemetere og lysforhold skaper mikroklimatiske forhold som påvirker trærnes vekst. Samtidig henvender de fleste norske instrumentmakere seg til utlandet når de søker virke til sine instrumenter. Hvorfor? Hvilke årsaker ligger bak? Hva skal til for å finne gode graner til lokk her til lands?

Flerdelte gipsformer

Norsk håndverksinstitutt arrangerte andre del av prosjektet gipsformer for keramikk i februar 2017. Denne gangen var temaet flerdelte gipsformer til støpning av keramikkgjenstander og samlingen fant sted på et gipsmakerverksted i Asker.

KLOKKESTØPING PÅ TOTEN

Norsk håndverksinstitutt har registrert produksjonsutstyr, produksjonslinjer og produkter ved det gamle nedlagte klokkestøperiet Holte klokkestøperi på Fjeldberg gård på Kolbu. Dette dokumentasjons- og opplæringsprosjektet er et rent registreringsprosjekt, noe vi sjeldent tar tak i.

Gyldenlærarbeid

Prosjektet med å lage et gyllenlær fra preging i form til ferdig dekorert lær startet i 2015 og ble sluttført i 2016. Det tar lang tid fra et gyllenlær blir påbegynt til det er ferdig. 

Kurs om gipsformer for keramikk

I slutten av oktober 2016 arrangerte Norsk håndverksinstitutt et todagerskurs for gipsmakere og keramikere ved Lannem Keramikk i Rakkestad i Østfold. Bakgrunnen var et sammenfall av ønsker fra keramikere om kurs i gipsformer med tilsvarende ønske fra gipsmakersiden. 

Prosjekt plantefarging av lin og hamp

Prosjektet «Plantefarging av lin og hamp – inspirert av Susanna Pihl» tar utgangspunkt i 29 små prøvelapper som er bevart i Gunnerusbiblioteket i Trondheim. 

Lang seljefløyte

Jon Bojer Godal er tradisjonsbærer i å lage den lange typen seljefløyte i raulandstradisjon. 26 mai blomstret heggen, og da var det tid for å reise til Vinje i Telemark for å høste emner til fløyter og dokumentere tradisjonen.  

Sying av bomullsseil

Ull, lin og hamp har gjennom mange hundre år vært brukt til seil. På andre halvdel av 1800-tallet kom båter konstruert for lystseilas og rundt år 1900 fikk bomullsseil stor gjennomslagskraft blant seilere. Dette materialet gjorde det mulig å sy forholdsvis formstabile seil.

Løpende og nye dokumentasjons- og opplæringsprosjekter i 2016

Håndverksinstituttet gjennomfører dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, og bidrar derigjennom til å videreføre tradisjonelt håndverk med særlig vekt på kunnskap som står i fare for å bli borte.

Norsk skimakertradisjon

I 2014 og 2015 har skimaker, fagperson og dokumentator Thomas Aslaksby arbeidet for håndverksinstituttet med å kartlegge og oppsøke tradisjonsmiljøer for treskimaking. I år har håndverksinstituttet konsentrert seg om Rustad skifabrikk på Fåberg, samt dokumentasjon av fabrikken Rønning skifabrikk, der det fremdeles produserer laminerte treski.

Historisk beskjæring av lignoser

 Kunnskapen om det å beskjære busker og trær i de riktige stilepokene, historisk riktig beskjæring av lignoser.

Hudskomaking i Morgedal

Ynskje med hudskoprosjektet var å kunne lage hudsko som var vanleg å bruke i Vest-Telemark som skisko rundt 1850 åra og framover.

Sletthogging av tømmer med sideskjefta bile

Kunnskap om tidligere tiders arbeidsmetoder er viktig for bygningsvernet, og også for å forstå den rike og varierte gjenstandskulturen som er knyttet til tømmermannsfaget.

Lærer å dreie rokk

Det er ikke mange som tilvirker nye norske rokker i dag. De fleste som skaffer seg ny rokk kjøper et utenlandsk produkt. Med ny tilvekst i denne delen av tredreierfaget kan det bli en endring på dette - om kundene vil.

Kråkesølvbroderier innen samiske klesdraktstradisjoner

Dokumentasjonsprosjektet foregikk på Kjækan skole i Kjækan, Kvænangen kommune i Troms. Her ble søm av belte med kråkesølvbroderi dokumentert, som er en gjenopptatt teknikk.

Prosjekt ljå og slåtteredskap

Vern og vedlikehold av tradisjonelle slåtteenger har fått økt fokus de senere årene. Disse er viktige for det biologiske mangfoldet, og flere truede arter er knyttet til slike områder. Som en bieffekt har også interessen for bruken av ljå økt.