logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Hva skal vi med håndverket?

Hva skal vi med håndverket?

Av: 2018

Det er ti år siden første samling i nettverket Løft håndverket. Det markeres med å ta et skritt til siden og spørre hvorfor det er viktig med håndverk i vår tid. Hva skal vi egentlig med håndverket når vi kan kjøpe det meste billig i butikken?

En god blanding av fagfolk var invitert til å begrunne hvorfor samfunnet likevel trenger håndverk: Restaureringstømreren, skole-gründeren, håndveveren, evolusjonsbiologen og kulturarbeideren.

Innledning: Hvorfor?

Eivind Falk, instituttleder Norsk håndverksinstitutt ga et kort tilbakeblikk over nettverkets historie og innledet om samlingens tema, hvorfor håndverk er viktig.

Håndverk er nødvendig for å løse oppgavene i kulturminnevernet!

Restaureringstømrer Trond Oalann fulgte opp med å filosofere over den nære sammenhengen mellom tradisjonshåndverk og god kulturminneforvaltning. Håndverket er nødvendig for å løse oppgavene i kulturminnevernet, samtidig som kulturminnevernet er nødvendig for at tradisjonshåndverket skal utvikle seg, konkluderte han.

Håndverket gjør oss friskere og har et stort potensiale i behandling og forebygging av sykdom!

Aonghus Gordon, grunnlegger og styreleder Ruskin Mill Trust, hevdet at håndverket gjør oss friskere og har et stort potensiale i behandling og forebygging av sykdom. Han har 30 års erfaring med bruk av håndverk som spesialpedagogisk tilbud ved Ruskin Mill. Undervisningstilbudet er spredt over flere deler av England.

 

Håndverket gjør oss til mennesker og gir livet mening!

Håndverket gjør oss til mennesker og gir livet mening, var budskapet til håndvever Charlotte Engstad. Hun er innehaver av firmaet Stellaria i Tromsø og var bekymret for kunnskapsløsheten som brer seg i samfunnet. Mange har ikke forstand på hva kvalitet er.  Når vi ikke vet hva vi vil ha, kan vi ikke bestille det, kommenterte hun.

 

Håndverket gjør barna våre til hele mennesker!

Menneskets unike tommelfinger fikk sin rettmessige hyllest av evolusjonsbiologen Dag Oppen Berntsen, spesialrådgiver ved Norges forskningsråd. Tommelfingergrepet skiller oss fra andre skapninger. Det gjør oss til skapende mennesker og bidrar til å utvikle hjernen. Det er nær sammenheng mellom sløydferdigheter og innovasjon, slo han fast, med god dekning i nyere nevrovitenskapelig forskning.

 

Håndverk er bærekraft!

Sølvi Westvang fra Norges Husflidslag er prosjektleder for organisasjonens nye satsingsområde, bærekraft. Prosjektet er i startfasen. I tiden som kommer kan vi vente oss gode og bevisstgjørende aksjoner for å bli bedre forbrukere.

Utgangspunktet for seminaret var en bred definisjon av håndverksbegrepet. Målet var å se på hele spekteret fra restaureringstømrerens arbeid på et høyt utøvende nivå, til barns første møte med håndverket, til håndverk som terapi og håndverkets bidrag til en mer bærekraftig verden.

 

Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid, der påstander og begrunnelser fra innlederne ble utdypet og reflektert over. Til sammen 44 personer hadde funnet veien til seminarlokalet i Håkons gate 24 i Bergen.

 

Foredrag:

 

 

Høstseminar i Løfte håndverket

Tema: Hva skal vi med håndverket?
Tid: 11. oktober 2018
Sted: Safari Håkonsgaten, Håkonsgaten 24, Bergen