logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket – vårseminar 2022

Løfte håndverket – vårseminar 2022

Av: Av: Einar Stamnes

Tirsdag 7. juni ble vårens seminar i Løfte håndverket avholdt på Maihaugen i Lillehammer.
Temaet var Farger i tradisjonshåndverket.

Instituttleder Eivind Falk ønsket velkommen og presenterte Norsk håndverksinstitutt. Han var møteleder gjennom seminaret.


Presentasjon av stipendiatene
Først ble de to håndverksstipendiatene presentert. Stine Rudi Standal, modist, presenterte seg selv. Garver Sofie Kleppe ble presentert av rådgiver Hilde Ekeberg, som er ansvarlig for stipendiatene ved Norsk håndverksinstitutt. Les mer om stipendiatene


Farger gjennom historien 
Christel Eline Wigen Grøndahl, daglig leder i Bygg og Bevar, startet seminaret med å gi et innblikk i fargebruken gjennom tidende. Se presentasjonen 


Farger fra naturen
Bent Erik Myrvoll, billedkunstner og kalkmaler, presenterte sitt arbeid med naturlige pigmenter og fargebruk. 


Omvisning. Fargebruken på Maihaugen
Kjell Marius Mathisen, leder ved kulturhistorisk avdeling og Olav Flaten, museumshåndverker, hadde omvisning i byen og boligfeltet på Maihaugen. De viste fram fargebruken og malingsteknikkene som har blitt anvendt på bygg fra ulike tidsepoker. De viste blant annet fram Smedstua, Aas-villaen og Dronningens barndomshjem. Les mer om de ulike byggene i friluftsmuseet 

 

 

Bruk av farger i samisk tradisjon
Etter lunsj presenterte Margrethe Ballo, husflidskonsulent i Norges Husflidslag, bruken av farger i samisk draktradisjon og viste hvordan denne tradisjonen fremdeles er levende blant den yngre generasjonen.


Plantefarging av lin og hamp «Inspirert av Susanna Johanna Pihl» 
Hildegunn Eggum ved Norges Linforening presenterte et prosjekt knyttet til farging av lin og hamp med plantefarger. Les presentasjonen her.

Les mer om prosjektet og rapporten.

 

Bunad, folkedrakt og fargebruk
Mona Løkting, bunadmester og innehaver av Staslig håndverk & tradisjon presenterte fargebruken i norsk drakttradisjon.
Eksempler på drakter og billedvev fra Gudbrandsdalen kan ses i Maihaugens faste utstilling Impulser.


 

Løfte håndverket - vårseminar 2022

Tema: Farger i tradisjonshåndverket
Tid: 7. juni 2022
Sted:  Auditoriet, Maihaugen, Lillehammer