logo

Tariff og tradisjon

Hvordan kan vi styrke de næringsdrivende tradisjonshåndverkerne sine muligheter i Norge?

Spørsmålet har stått på Håndverksinstituttets dagsorden i mange år. Arbeidet er nå i en sluttfase. Høstens samling ble enda en bekreftelse på at behovet for en bransjeorganisering er til stede og at flere organisasjonsmodeller er aktuelle.

Prosjektleder Tina Kjerland summerte opp prosjektet og funn så langt. Sentrale spørsmål hun ønsker å få svar før målstreken for prosjektet er nådd i juni 2020, er:

  • Hva er felles utfordringer for håndverkerne?
  •  Hvor mange potensielle medlemmer finnes for de ulike organisasjonsmodellene?
  • Hvor stor andel av målgruppa er enkeltmannsforetak?
  • Hvor går smertegrensa med tanke på kontingent?
  • Hva er prioriterte oppgaver for en ny bransjeorganisasjon?

En miks av håndverkere og organisasjoner var invitert for å belyse temaet fra ulike ståsteder. I salen satt en enda bredere miks av tradisjonshåndverkere og organisasjoner. Etter frammøte og stemning i salen, ser prosjektet ut til å være flere skritt nærmere en vellykket realisering.
Samlingen ble avsluttet med at trebåtbygger Berit Osmundsen og gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon presenterte sine pågående prosjekter som håndverksstipendiater.
 

INNLEGG

 

 

Håndverksstipendiatene Leonardo Michelin-Salomon og Berit Osmundsen. Foto: Håndverksinstituttet og Vidar Langeland.