logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Godt håndverk – versjon 2.0

Godt håndverk – versjon 2.0

Av: 2017

Hva ligger i begrepet tradisjonshåndverk? Hvilken mening har det i vår tid?

Dette var de sentrale spørsmålene et lite lag av håndverkere og representanter for håndverk ble stilt på Litteraturhuset i Oslo 8. juni. Skjæringspunktet mellom Godt håndverk og Tradisjonshåndverk er et tema som fenger. Amalie Skram salen var fylt til trengsel, og frammøtte fulgte lydhørt med på paneldeltakernes refleksjoner og funderinger.

Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer kommune, innledet kveldssamlingen med krasse ord om tradisjonssvermere og håndverksromantikere. Utfallet hans var et bestilt provokasjonsinnlegg – og Müller fikk svar på tiltale etter hvert som debatten skred fram.

RESYME  av samlingen.