logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket - høstseminar 2023

Løfte håndverket - høstseminar 2023

Tema: Håndverk og utdanning. 
Tid: 17. oktober 2023 kl. 10-17.
Sted: Auditoriet Maihaugen Lillehammer 
 

17. oktober er det 20 år på dagen siden UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt. Utdanning spiller en vesentlig rolle i forbindelse med vern og videreføring av håndverk og annen levende kulturarv. Hva skal til for å få løftet utdanninga innen håndverk? Hvilke gode eksempler og satsinger finnes? Hva er de viktige problemstillingene framover?  
Under høstens Løfte håndverket vil få vi flere eksempler fra håndverksatsinger og vi legger opp til felles debatt om viktige problemstillinger innen skole og utdanning.

Seminaret er gratis.

Foreløpig program: 

kl. 10.00Kaffe og registrering
 Tema for dagen
 UNESCO-konvensjonen 20 år
 Levende håndverk og utdanning. Innlegg og debatt
 Tidlig innsats. Håndverksaktiviteter for barn. Innlegg og felles debatt.
 Hode og hender. Hvordan få til en mer praktisk rettet skole? Innlegg og felles debatt.
 Lunsj
 Omvisning Håndverkskvartalet. Presentasjon av Håndverksinstituttet og Ungt tradisjonshåndverk.
 Mester eller Master? Håndverk på høyere nivå. Innlegg og felles debatt.
 Ordet fritt. Informasjonsdeling i nettverket.
 Kaffe og avslutning.
  

 

Påmelding innen 4. oktober 2023.

Nærmere opplysninger v/Einar Stamnes – tlf. 948 31 799,  e-post: einar.stamnes@handverksinstituttet.no

 

PÅMELDING

 


 

Bokbinding og forgylling.jpg