logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket - høstseminar 2023

Løfte håndverket - høstseminar 2023

Tema: Håndverk og utdanning. 
Tid: 17. oktober 2023 kl. 10-17.
Sted: Maihaugsalen, Maihaugen Lillehammer 
 

17. oktober er det 20 år på dagen siden UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt. Utdanning spiller en vesentlig rolle i forbindelse med vern og videreføring av håndverk og annen levende kulturarv. Hva skal til for å få løftet utdanninga innen håndverk? Hvilke gode eksempler og satsinger finnes? Hva er de viktige problemstillingene framover?  
Under høstens Løfte håndverket vil få vi flere eksempler fra håndverkssatsinger og vi legger opp til felles debatt om viktige problemstillinger innen skole og utdanning.

Seminaret er gratis.

PROGRAM: 

Tid 
10:00Kaffe og registrering
10:30

Velkommen og innledning 
Velkommen v/ Audun Eckhoff, direktør Stiftelsen Lillehammer museum/SLM og Eivind Falk, instituttleder Norsk håndverksinstitutt.

Tema for dagen v/ Einar Stamnes, spesialrådgiver ved Norsk håndverksinstitutt 

10:45

Levende håndverk og utdanning
I UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven spiller utdanning en viktig rolle. Hvordan kan håndverk som levende kulturarv få en sterkere plass i norsk utdanning? 

UNESCO-jubileet 2023 v/Hildegunn Bjørgen, Kulturdirektoratet 

Levende kulturarv, levende håndverk v/ Eivind Falk

Samspillet mellom kunst og kultur i opplæringen og læreplanverket v/ Marianne Farstad-Jensen, Utdanningsdirektoratet

11:30Tidlig innsats. Håndverksaktiviteter for barn
Eksempler fra Rundt bålet og Ung husflid/aktivitetsuke for barn. V/ Brita Rusten Åmot, Norges Husflidslag.
11:40Kort pause
11:50

Hode og hender. Hvordan få til en mer praktisk skole?
Ikke glem faglæreren! v/ Jan Kristian Vestjord, avdelingsleder Bardufoss videregående skole.

Hvordan få til en mer praktisk skole? Paneldebatt og innspill fra salen. Vi diskuterer utfordringene og ulike gode eksempler, som satsingen Sløydskolen på Hjerleid og Maihaugen som arena for tradisjonshåndverk i vgs. Paneldebatt med innspill fra salen. Deltakere: Tor Svarva, NHO, leder faglig råd Håndverk, design og produktutvikling, Jan Kristian Vestjord, Bardufoss vgs, Helle Hundevadt, rektor Hjerleid Handverksskole, Mathilde Sprovin, leder avdeling Bygningsvern Fortidsminneforeningen, Anton Nustad, tømrer og hospitant, m.fl. Ordstyrer Einar Stamnes.

12:45Informasjonsdeling i nettverket
Vi får informasjon om Riksantikvarens håndverksstrategi, Håndverksløftet til Sparebankstiftelsen DNB, Fortidsminneforeningens håndverkssatsinger, Gründerworkshop i regi av MiA Tradisjonshåndverk m.m. 
13:30Lunsj
14:15Omvisning i Håndverkskvartalet 
Presentasjon av Håndverkskvartalet og håndverkssatsinger på Maihaugen ved Kjell Marius Mathisen, avdelingsleder kulturhistorisk avdeling v/ SLM. Presentasjon av Ungt tradisjonshåndverk v/ Birgit Sildnes, prosjektkoordinator Norsk håndverksinstitutt og hospitantene Lennart Hoffmann (smed)  og Anton Nustad (tømrer).
 
15:00Mester eller Master? Håndverk på høyere nivå. Praktisk eller akademisk?
Innlegg og diskusjon fra Thor-Aage K. Heiberg og Daniel Johansen, Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU, Martin Huth Staubo, Mesterbrevnemda, Jens Martin Holme, Fagskolen Innlandet, rådgiver Hilde Ekeberg, ansvarlig for stipendiatordningen ved Norsk håndverksinstitutt og tidligere stipendiat Leonardo Michelin-Salomon. 
16:00Vel hjem!
  

 

Påmelding innen 13. oktober 2023.

Nærmere opplysninger v/Einar Stamnes – tlf. 948 31 799,  e-post: einar.stamnes@handverksinstituttet.no

 

Bokbinding og forgylling.jpg