logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?

Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?

Av: 2018

Tradisjonshåndverk er kreativt håndverk! Ingen tvil om det, slo Bodil Børset fast, seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet. Det er godt nytt for de som ønsker å starte en håndverksbedrift - eller utvikle en eksisterende. Kulturrådets næringsseksjon er også et sted å søke om støtte fra.

Øvrige innledere på seminaret «Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?» ga ulike og nyanserte svar på spørsmålet.

Kulturrådet ved Bodil Børset oppfordret til innspill om utfordringer og behov for små håndverksbedrifter

 

Gjørtlerfaget i krise

Kaare og Bent Ramberg minnet om at situasjonen for gjørtlerfaget er alvorlig. Hvis det ikke gjøres noe brennkvikt kan flere generasjoners samlete kunnskap om arbeidsprosesser og gjenstandskultur innen gjørtlerfaget gå tapt.

Instrumentmaker i medvind

Fiolinmaker Magnus Nedregård så lysere på situasjonen. I innlegget Instrumentmaker i medvind konstaterte han at antall næringsutøvere har økt, men understreket at fremtiden er usikker. Det er et paradoks at det ikke finnes læreplaner for faget, samtidig som musikkproduksjon og utøving er et kulturpolitisk satsningsfelt, mente han.

«Våg å samarbeide!»

Slik lød Siv Støldals budskap til dagens små næringsforetak innen tradisjonshåndverk. Samarbeid handler ikke bare om å finne likesinnede, men også om å gå utenfor egne komfortsoner. Sammen med kollega Tone Boska har hun lang fartstid som kultur- og næringsutvikler. Det lille samfunnet Lærdal har, sammen med en rekke andre, nytt godt av det.

«Å tenke treskjæring på tvers»

 Tre- og figurskjærer Boni Wiik ga et ærlig innblikk bak fasaden til bedriften Treskjærerverkstedet AS. Bedriften er kommet inn om et friskt pust i håndverks-Norge. Den overlever blant annet takket være beinhard disiplin, intens nettverksbygging, stadig pløying av bøker for å være oppdatert og - billig husleie! En stor takk til Gamle Fornebu Kultursenter og «sikkert verdens rikeste kommune, Bærum» som holder senteret i live, avsluttet han.

«Hvordan lykkes stort som små?» 

Å lykkes handler ikke bare om å bli stor, men om verdiskaping og vekst for en hel næring! I innlegget «Hvordan lykkes stort som små?» 

fokuserte Mette Westlie på alle de omkringliggende arbeidsoppgaver som stjeler fokus fra det som bør være hoved geskjeften, nemlig å være en skapende håndverker. Kanskje på tide å hente hjelp fra dem som er gode på det en ikke selv er god på? Mette Westlie er daglig leder av Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø.

 

FOREDRAG

 

Takk til foredragsholderne, fra venstre Boni Wiik (Treskjærerverkstedet A/S), Magnus Nedregård (fiolinmaker), Siv Støldal (designer og herreskredde), Bodil Børset (Kulturrådet), Dag Feldborg (Håndverksinstituttet), Kåre Ramberg (Nidaros metallvarefabrikk), Bent Ramberg (Nidaros metallvarefabrikk) og Mette Westlie (Hermetikken kulturnæringshage)

 

 

Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?  Tid og sted: 23. mai 2018 Kl. 10:00–15:00 i Rådhussalen, Litteraturhuset i Trondheim.