VÅRSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

Av: 2020

Tema: Bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere

Tid: Onsdag 17. juni 2020, kl. 10:00 – 15:00

Sted: Kulturrådet, Mølleparken 2 i Oslo

Velkommen til vårseminar i Løfte håndverket. Etter presentasjon av håndverksstipendiater, blir hovedtema for seminaret presentasjon og diskusjon av rapporten fra prosjektet Bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere. Resultatene fra nettundersøkelsen, mulige organisasjonsmodeller og økonomi presenteres. Veien videre diskuteres for bransjenettverket. Når feltet samler seg om formål og modell, kan det velges et interimsstyre for organisasjonen. Innspillene som gis i møtet blir med i prosjektrapporten som vil publiseres åpent på https://handverksinstituttet.no/loefte-haandverket/bransjenettverk

 

Alle næringsdrivende eller ansatte tradisjonshåndverkere, samt lærlinger og elever oppfordres til å svare på spørreundersøkelsen innen 15. mars 

 

Sett av datoen 17. juni 2020
Invitasjon, program og påmelding kommer.