logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / VÅRSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

VÅRSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

Av: 2020

Tema: Organisering av tradisjonshåndverkere
              -Utredning av bransjenettverk
Tid:      17. juni 2020, kl. 10:00 – 13:00
Sted:    Nettmøte for påmeldte

Velkommen til vårseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket.
Nettverket er en møteplass for både organisasjoner som arbeider med håndverk og utøverne.

Hovedtema for seminaret er presentasjon og diskusjon av rapporten fra prosjektet Bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere.
Prosjektrapporten publiseres  2. juni på https://handverksinstituttet.no/loefte-haandverket/bransjenettverk

Noen av de etablerte organisasjonene presenterer hvordan de arbeider for å løse utfordringene for næringsdrivende tradisjonshåndverkere. I tillegg deler håndverksstipendiatene Boni Wiik og Ellev Steinsli erfaringer fra sitt arbeid.

Det arrangeres separat et elektronisk valg av interimsstyre for bransjenettverket, der kun yrkesutøvende tradisjonshåndverkere har stemmerett. Resultatet av valget og innspillene som gis i seminaret blir med i nye vedlegg til prosjektrapporten.


Påmelding: Sende e-post til marit.stranden@handverksinstituttet.no, så får du tilsendt lenke for møtetilgang og møteinformasjon.
 

PROGRAM

Kl. 09.30Det digitale rommet er åpent 
Kl. 10.00Velkommen til seminar, instituttleder Eivind Falk, Norsk håndverksinstitutt, introduksjon av dagens vert: nyansatt spesialrådgiver Einar Stamnes
Kl. 10.10 Kjøreregler for online deltakelse
Kl. 10.15Film: Håndverksstipendiat og treskjærer Boni Wiik deler erfaringer fra prosjektet om treskjærerhistorier
Kl. 10.30Utredningen om bransjenettverk for næringsdrivende- tradisjonshåndverkere: Mandat, forankringsprosess, feltets rangerte tiltaksliste og forslag til organisering, prosjektleder Marit Stranden, Norsk håndverksinstitutt.
Kl. 10.50Spørsmål/diskusjon, innsendte spørsmål og online diskusjon
Kl. 11.0510 min pause
Kl. 11.15Film: Håndverksstipendiat og snekker Ellev Steinsli deler erfaringer fra prosjektet om å gjenoppdage kunnskapen i å
produsere dører og vinduer hele veien fra skog til produkt
  
 Hvordan løse utfordringene for næringsdrivende tradisjonshåndverkere?
Ny bransjeorganisasjon må etablere egen strategi og arbeidsprogram. Hvilke utfordringer jobber de etablerte organisasjonene i feltet med?
Hva kan de samarbeide med ny organisasjon om?
  
Kl. 11.30Arbeidstakerorganisasjonen Creo; enkeltmedlemskap og eventuell organisasjon i Creo, forbundsleder Hans Ole Rian eller nestleder Anders Hovind
Kl. 11.45Arbeidsgiverorganisasjonen SMB; bedriftsmedlemskap og eventuell organisasjon i SMB Norge, administrerende direktør Olaf Thommessen
Kl. 12.00Handverkslaget, styremedlem Tore Granmo
Kl. 12.10Spørsmålsrunde
Kl. 12.20Norsk håndverksinstitutt, instituttleder Eivind Falk
Kl. 12.30Spørsmålsrunde
Kl. 12.45Veien videre
Kl. 12.55Avslutning og neste samling
Kl. 13.00Takk for i dag

 

 
  

Seminaret er nettbasert på grunn av retningslinjer for smittevern