logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere

Bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere

Av: Dag Feldborg, 2016

Er interessen stor nok for en egen bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere? Det er ett av spørsmålene som et arbeidsutvalg i Løfte håndverket ønsker å få svar på. Et spørreskjema er sendt ut til håndverkere som er registrert som selvstendig næringsdrivende. Arbeidsutvalget legger fram sin anbefaling på høstmøtet i Løfte håndverket, mandag 26. september 2016.

Bakgrunn

Arbeidsutvalget ble oppnevnt i september 2015, på et seminar i nettverket Løfte håndverket. Spørsmålet om bransjeforening er aktualisert på grunn av UNESCOs konvensjon om vern av den immateriell kulturarven. Konvensjonen understreker at tradisjonelt håndverk er verdifull kulturarv og viktig å videreføre til nye generasjoner. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007 og først nå begynner myndigheter og politikere å ta konsekvensen av den. Det styrker kultur- og tradisjonshåndverkeres mulighet til å bli mer sett, hørt og verdsatt i samfunnet.

Hvorfor bransjeforening?

Argumentene er flere for både faget og den næringsdrivende håndverkeren:

 • Ta vare på faget
 • Være del av et interessefellesskap
 • Være på «talefot» med myndighetene
 • Arbeide for bedre rammevilkår (utdanning, avgifter, tilskudd)
 • Bli mer synlig
 • Være i et nettverk der du får næringsfaglig informasjon og påfyll (HMS, ledelse, regnskap, datakurs m.m.)
 • Oppnå bedre pensjonsordninger, bedre forsikringsavtaler m.m.

Trepartssamarbeidet

Et viktig fellesområde for kultur- og tradisjonshåndverkere er å styrke rammevilkårene for små håndverksfag. En står sterkere i dette arbeidet hvis bransjen er del av trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere. Det forutsetter at bransjen melder seg inn i en hovedsammenslutning. NHO/NHO Handel eller Virke er de to største hovedsammenslutningene. De har stor gjennomslagskraft i samfunnet og trolig de to mest aktuelle å være medlem av for en bransjeorganisasjon for kultur- og tradisjonshåndverkere.

Å bedre rammevilkårene

I trepartssamarbeidet legges det føringer for utdanning, skatt og avgift, forskrifter og lovverk, infrastruktur og økonomisk sikring av fagkompetanse som landet vil ha m.m.

For ditt fag betyr det muligheten til å:

 • Være en høringsinstans i relevante nærings- og utdanningsaker
 • Synliggjøre og dokumentere etterspørsel i markedet
 • Synliggjøre og dokumentere behovet for arbeidsstipend og støtteordninger
 • Synliggjøre myndighetenes ansvar i tråd med UNESCO-konvensjonen
 • Være en tilgjengelig ressurs i faglige saker i samfunnet

Kultur- og tradisjonshåndverker

Med fellesbetegnelsen kultur- og tradisjonshåndverker mener arbeidsutvalget:

 • Små nisjebedrifter som holder arbeidsintensive håndverk i hevd
 • Virksomheter som drives på heltid eller deltid
 • Virksomheter som er knyttet til byggebransjen, til husflidshåndverket, til gruppen Små håndverksfag definert av Kunnskapsdepartementet og til andre små miljøer med utøvere innen tradisjonelt håndverk

Arbeidsutvalget

Utvalget består av Bjørg Hustad/Skyttel vev, Mona Løkting/Staslig, Rita Vistad/Ritaprod, Charlotte Engstad/Stellaria, Michael Momyr/Birka, Solveig Torgersen Grinder/Norges Husflidslag, Merethe Britt Sunde/NHO Handel og Dag Feldborg/Norsk håndverksinstitutt