logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket - vårseminar 2022

Løfte håndverket - vårseminar 2022

Av: Einar Stamnes

Velkommen til vårseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket, 7. juni 2022. 
Tema er farger i tradisjonshåndverket.

Farger setter sitt tydelige preg på mange tradisjonshåndverk og på dette seminaret får vi blant annet eksempler fra kunsthistorien, arkitektur og bygningsvern, pigmenter fra naturen, plantefarging, farger i folkedrakter og fargenes betydning i dag.
Seminaret finner sted på Maihaugen, Lillehammer, i forkant av den store Bygningsvernkongressen som avholdes 8.-10. juni. 
 

Program

10.00Kaffe
10.15Velkommen v/ Eivind Falk 
 Presentasjon av nye stipendiater:
- Stine Rudi Standal, modist
- Sofie Kleppe, garver
 Introduksjon av seminarets tema: Farger i tradisjonshåndverket v/ Einar Stamnes
11.00Farger gjennom historien v/ Christel Eline Wigen Grøndahl, daglig leder Bygg og Bevar
11.30Farger fra naturen. Bent Erik Myrvoll, billedkunstner og kalkmaler
12.00Fargebruken på Maihaugen. Omvisning i Byen og Håndverkskvartalet v/ Kjell Marius Mathisen, leder kulturhistorisk avd.
og Olav Flaten, museumshåndverker/maler. Bent Erik Myrvoll viser fram sitt prosjekt på Smedstua
12.45Lunsj/pause
13.30Bruk av farger i samisk tradisjon. Margrethe Ballo, husflidskonsulent i Norges Husflidslag
14.00Plantefarging av lin og hamp «Inspirert av Susanna Johanna Pihl» Hildegunn Eggum, Norges Linforening
14.30Bunad, folkedrakt og fargebruk v/ Mona Løkting, bunadmester og innehaver av Staslig håndverk & tradisjon
15.00Avslutning

 

Påmelding
Innen 24. mai på epost: einar.stamnes@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/Einar Stamnes – tlf
948 31 799

Vi minner om muligheten til å melde seg på Bygningsvernkongressen 2022 som går av stabelen 8.-10. juni på Maihaugen.

Les mer om farger i tradisjonshåndverket:
https://handverksinstituttet.no/stipendiater/tidligere-stipendiater/bent-erik-myrvoll-kalkmaler
https://handverksinstituttet.no/prosjekter/rapport-om-plantefarging-av-lin-og-hamp 
https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/farger-og-stil 


 

LØFTE HÅNDVERKET
er et interessenettverk for organisasjoner, miljø og enkeltpersoner som jobber for å verne om tradisjonelle håndverksfag.

 

 

Bent Erik Myrvoll - kalkmaler

Kalkmaleri og murale arbeider med lokalt tilslag.

Rapport om plantefarging av lin og hamp

Naturfargegruppa i Norges Linforening har i perioden 2016-2018 gjennomført et prosjekt i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt som ble kalt «Inspirert av Susanna Johanna Pihl». Vellykket farging av lin og hamp med plantefarger har vært ansett som vanskelig.