logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Organisering av små håndverksfag

Organisering av små håndverksfag

Av: 2015

Det er behov for en bransjeorganisering av de små håndverksfagene, men det store spørsmålet er hvordan en skal gjøre det.

Dette var en av konklusjonene under høstens seminar. Et arbeidsutvalg er satt ned for å se nærmere på spørsmålet om en bransjeforening. På arbeidsprogrammet står:

  1. Presentere ulike modeller for en bransjeorganisasjon med tradisjonelt håndverk som fellesnevner
  2. Definere avgrensing og målgruppe for bransjeorganisasjonen
  3. Kartlegge og prioritere arbeidsoppgaver for en bransjeorganisasjon
  4. Starte arbeidet med å kartlegge fag og håndverksbedrifter som kan ha nytte av å være organisert

Behovet for bransjeorganisasjon ble diskutert i grupper. Foto: Håndverksinstituttet

Underveis i seminaret ble det pekt på følgende behov:

  • Være talerør overfor myndighetene for å bedre rammevilkår
  • Rekruttere og utdanne flere til fagene
  • Bedre forsikrings- og pensjonsvilkår

Inga Hermansen Hætta, daglig leder Duodjeinstituhtta, mente Næringsavtalen for duodji fra 2005, burde være en modell å jobbe etter for små håndverksfag. Avtalen forhandles fram årlig mellom Sametinget, Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi. I 2014 var potten til fordeling på kr 9,4 millioner.

Temaet for seminaret ble satt etter innspill fra håndvevermester Bjørg Hustad. Hun var i sin tid initiativtaker til landsforbundet Tekstilhåndverkere og mener dette forbundet kan være en inspirasjonskilde og modell for en bredere organisering av små håndverksfag. Hun ber håndverkere støtte saken ved i første omgang å melde seg inn i den uformelle gruppa Håndgjort på Facebook.

Omvisning i utstillingen Ur Björk. Foto: Håndverksinstituttet

Seminaret var lagt til Maihaugen, Lillehammer med om lag 40 frammøtte. I tillegg til diskusjon om bransjeorganisasjon, sto presentasjon av to nye håndverksstipendiater på programmet.

Stor interesse for våre nye stipendiater. Foto: Håndverksinstituttet

Innlegg under seminaret

Oslo Economics rapport Kulturmoms for håndverkere

På oppdrag fra Norsk håndverksinstitutt, Norges Husflidslag og Norske kunsthåndverkere fikk vi Oslo Economics til å lage et forprosjekt om Kulturmoms for håndverkere i 2015.