logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Hvor blir håndverket av i fag- og yrkesopplæringen?

Hvor blir håndverket av i fag- og yrkesopplæringen?

Av: 2016

Bruk av håndverktøy og god materialforståelse har vært en bærebjelke i tradisjonelle håndverksfag. I dagens opplæringssystem ser denne basiskunnskapen ut til å være på hell. Årsakene er mange og sammensatte. Teoretisering av undervisning, lite relevant praksis og dalende interesse for håndverk er noen.

En konstruktiv dialog og et nyttig møte mellom forvaltningen av fag- og yrkesopplæringen og sluttbrukerne av den. Det er to av konklusjonene etter seminaret ”Hvor blir håndverket av i fag- og yrkesopplæringen?».

Det var ”stinn brakke” og stort engasjement på seminaret. Det innledende spørsmålet ble belyst fra mange ståsteder gjennom foredrag og innlegg.

Seminaret samlet godt over 100 deltakere. Foto, Håndverksinstituttet

Seminaret satte søkelyset på gode og dårlige modeller for grunnleggende praktisk opplæring i gruppen av tradisjonelle håndverksfag.

PROGRAM

Mål
• Synliggjøre utfordringer i tradisjonelle håndverksfag.
• Gi innspill til beslutningstakere i offentlig administrasjon om måter å styrke den praktiske fag- og yrkesopplæringen.

Målgruppe
Beslutningstakere i yrkes- og fagopplæringen, skoleeiere (privat/offentlig), opplæringskontor, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner og aktuelle miljø, små og mellomstore håndverksbedrifter, NAV, lærere i yrkesfag

Seminarinnlegg

Nytter det? En medley med konstruktive innspill om fag- og yrkesopplæring i gruppen tradisjonshåndverk

  1. Trebåtbyggerfaget v/ Andreas Pagander, PLUS skolen, Fredrikstad FILM av foredraget 
  2. Møbelsnekkerfaget v/ Pål Hald, Møbelverkstedet produksjon as, Oslo FILM av foredraget
  3. Møbeltapetsererfaget v/Harald Bergmann, H. Bergmanns Møbelverksted
  4. Skreddersøm av opplæringsmodeller v/ Unni Kjus, Kulturringen
  5. Frivillige organisasjoner som lærebedrift v/ Berit Rønningen, Norges Husflidslag

Paneldebatt 

Ordstyrer Solveig Torgersen Grinder, Norges Husflidslag

I panelet:Anders Frøstrup, tømrermester og lærebokforfatter, Timber AS
Merethe Britt Sunde, næringspolitisk direktør NHO Handel
Jan Ryde, daglig leder av Ryde & Berg Orgelbyggeri AS
Øivind Engh, avdelingsleder ved Rud videregående skole

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet lagt planer for en gjennomgang og endring av fag- og yrkesutdanningen.

Et mangfold av parter og organisasjoner fra arbeidslivet vil bli invitert inn i prosessen.

Mange spørsmål fra salen.

Paneldebatt