logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte Håndverket-vårseminaret i 2020

Løfte Håndverket-vårseminaret i 2020

Den 17 juni var det tid for vårseminar i Løfte Håndverket- det 22.seminaret i rekken. Det nasjonale nettverket Løfte håndverket er en møteplass for både organisasjoner som arbeider med håndverk og utøverne. Nettverket har som mål å bringe det mangfoldige håndverks-Norge sammen.

Ny bransjeorganisasjon for håndverkere?
Tema for vårens seminar var: ORGANISERING AV TRADISJONSHÅNDVERKERE -UTREDNING AV BRANSJENETTVERK. Det ble separat arrangert et elektronisk valg for interimsstyre for en ny bransjeorganisasjon. På grunn av Covid 19/Korona ble seminaret arrangert via Facebook Teams fra Kulturrådets lokaler i Oslo.


I første del av seminaret ble rapporten fra prosjektet Bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere presentert av prosjektleder Marit Stranden. Prosjektet har pågått fra juni 2019 til juni 2020. Mandatet var å utrede muligheten for en felles organisasjon for næringsdrivende tradisjonshåndverkere.


Presentasjoner fra stipendiater
En viktig del av aktiviteten ved Håndverksinstituttet er knyttet til stipendiatordningen. Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.

 Håndverksstipendiatene Boni Wiik ( treskjærer) og Ellev Steinsli (snekker) hadde videopresentasjoner av sine prosjekter. 


Hva kan organisasjonene bidra med?
I andre del av seminaret var de etablerte organisasjonene Handverkslaget, Norges Husflidslag , Creo -forbundet for kunst og kultur og SMB Norge- interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, invitert til å presentere hvordan de arbeider, og hvordan de best kunne bidra til å løse de utfordringene håndverkerne ar pekt på i undersøkelsen gjort i forbindelse med rapporten. Hvilke utfordringer jobber de med? Hva kan de bidra med for tradisjonshåndverkerne og hvordan kan de samarbeide med en eventuelt ny organisasjon? Norsk Håndverksinstitutt, ved instituttleder Eivind Falk, holdt et innlegg om instituttets arbeid med å løfte håndverket og å bedre tradisjonshåndverkets kår.

Etter innleggene kom det flere spørsmål til organisasjonene. De positive tilbakemeldingene tyder på at temaet var viktig og at fortsatt samarbeid, dialog og debatt innen tradisjonshåndverkermiljøet er viktig for å fremme viktige felles saker. Håndverksinstituttet ønsker, gjennom blant annet nettverket Løfte Håndverket, å fortsatt legge til rette for dette.


Neste samling i Løfte håndverket
Neste samling i Løfte Håndverket blir i begynnelsen av november: Tema blir en mulig merkevareordning for norske tradisjonshåndverksprodukter og diskusjon rundt temaet: Hva er håndverk? Hvordan definere tradisjonshåndverk fra Norge? 

Mer informasjon kommer! 

Innleggene under vårseminaret finner du her:

Wiik, Film: Håndverksstipendiat og treskjærer deler erfaringer 

Steinsli, Film: Håndverksstipendiat og snekker deler erfaringer

Thommesen, SMB Norge: politisk interesseorganisasjon for småbedrifter i Norge (muntlig presentasjon)

 

Ta gjerne kontakt med for innspill og kommentarer

Einar Stamnes, spesialrådgiver
Telefon +47 948 31 799

Eivind Falk, instituttleder
Tlf.: +47 991 50 862