logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket - høstseminar 2022

Løfte håndverket - høstseminar 2022

Tema: Håndverket i kirkerommet
Tid: 4. november 2022, kl. 10:00 - 15:00
Sted: Aulaen, Domkirkeodden, Hamar

I norske kirker finner vi en rikdom av ulike uttrykk for håndverk og kunst. Hvordan kan vi ta vare på disse verdiene for framtiden? Rapporten om kirkenes særskilte verdier som kom i vår kartla status og behov.

Vi får innblikk i mangfoldet av gjenstander og de ulike fagene og håndverkene knyttet til kirkeinventaret og vil ta for oss de viktigste funnene fra rapporten. For å sikre kirkens skatter trengs dyktige fagfolk som blyglasshåndverkere, konservatorer, kunsthistorikere, gjørtlere, tårnurmakere og treskjærere m.fl. også i framtiden.

 

PROGRAM:

 10:00

Håndverket i kirkerommet

 Det ringes inn til kirkekaffe
 Velkommen v/Eivind Falk, Norsk håndverksinstitutt
 Mangfoldet i kirkeinventar v/Elisabeth Andersen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 Mangfoldet i håndverket v/Inger Smedsrud, Norsk håndverksinstitutt 
 Kirkerommet v/fungerende biskop Kirsten Almås, Hamar bispedømme
 Presentasjon av rapporten Kirkenes særskilte verdier. Hovedfunn, hva er behovene fremover? v/ representanter for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), Riksantikvaren og Norsk håndverksinstitutt
 Pause
 Ulike kompetansemiljøer innen håndverk v/Einar Stamnes, Norsk håndverksinstitutt
 Hvordan kvalifisere seg til oppdrag? v/Marit Nordbotten, KA
 Kirkeinventar fra eiernes perspektiv, bestillerkompetanse v/ KA
  
  
11:45

Lunsj og pause

  
12:45

Erfaringer.  Konkrete eksempler fra håndverkere og prosjekter

 Blyglass v/Elisabeth Sinnerud, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 
 Møbelrestaurering v/Hanne Bjørk, Møbelverkstedet 
 Prekestolen i Vågåkirka v/Kari Aasgaard, treskjærer, Kvåst & Kniv Bygdekunst
 Mur og puss Restauring av innvendig kirkerom v/Tore Granmo. murer, leder Handverkslaget 
 Storurmaker eksempel fra Lillestrøm. Kontrakt, avtaleverk, vedlikehold v/driftssjef Harald Ringstad
 Kirketekstiler. Prosessen frå forespørsel til ferdig tekstil v/Bjørg Hustad, Skyttelvev
 Gjørtlerarbeid v/Totto Eide
 Orgelbygging v/Ryde & Berg Orgelbyggeri
14.30

Oppsummering, debatt og avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Påmelding:
Innen 28. okt. på e-post:
einar.stamnes@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/Einar Stamnes – tlf. 948 31 799

Seminaret arrangeres av Løfte håndverket, i samarbeid med KA og Riksantikvaren. 

 

Om Løfte håndverket

Løfte håndverket er et nasjonalt nettverk, interessefellesskap på tvers av faggrenser og en kommunikasjonskanal inn mot myndighetene