logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Løfte håndverket -vårseminar 2024

Løfte håndverket -vårseminar 2024

Tema: Vern av tradisjonshåndverk
Tid: 7. mai 2024. Kl. 10:00-16:00 
Sted: Maihaugsalen, Maihaugen, Lillehammer 

Hvordan kan vi best verne tradisjonshåndverket?
En rekke tradisjonshåndverk er sårbare og har behov for vern. Vern i utvidet forstand er viktig for levende kulturarv.

Som verneverdige tradisjonshåndverk regnes fag som har få utøvere og som ivaretar tradisjonelle håndverkskunnskaper. Myndighetene har slått fast at det er viktig å videreføre gamle håndverksfag både ut fra næringspolitiske og kulturelle begrunnelser. Innen tradisjonshåndverket er det også en rekke verneverdige og sårbare teknikker, noe som blant annet har vært sentralt for Norsk håndverksinstitutt sitt arbeid og Norges Husflidslag sitt arbeid med rødlista for tradisjonelle håndverksteknikker. 

Behovet for målrettede tiltak for verneverdige fag og teknikker er stort. 
Hvilke vernetiltak virker og hvilke virker ikke? Hvilke nye tiltak er det behov for? 

Vi inviterer utøvende håndverkere til å presentere konkrete eksempler fra deres egen arbeidshverdag og diskuterer mulige konkrete tiltak. Vi legger opp til en bred felles diskusjon om hva som bør løftes i fellesskap.   

Seminaret er gratis.

PROGRAM:
10:00Kaffe og registrering
10:30- Velkommen til Maihaugen v/ Audun Eckhoff,  administrerende direktør Stiftelsen Lillehammer museum
- Dagens tema og program v/ Einar Stamnes, spesialrådgiver Norsk håndverksinstitutt
 
11:00

Vern av tradisjonshåndverk - erfaringer og forslag:

- Hvordan verner man immateriell kulturarv og tradisjonelt håndverk? v/Eivind Falk, instituttleder Norsk  håndverksinstitutt.

- Norsk håndverksinstitutts erfaring v/ Inger Smedsrud, rådgiver, leder for Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV)

- Håndverker og gründer? Tiltak for næringsdrivende i utsatte håndverk v/ Ingrid Kristine Lund, keramiker og prosjektleder Gründerworkshop, MiA.

- Vern av tradisjonshåndverk - Handverkslagets erfaringer og forslag v/ Tore Granmo, leder Handverkslaget.

- Vern av rødlista håndverksteknikker v/ Norges Husflidslag.

-Hvordan rekruttere til de verneverdige fagene? Ved gipsmaker Anne Cecilie Offergaard, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.
 

13:00    Pause med lunsj og mulighet for omvisning
14:00

Gruppearbeid/plenumsdiskusjon, ordet fritt
      Hvilke vernetiltak virker?
      Hvilke nye tiltak er det behov for? 
      Hva bør løftes i fellesskap, hvordan følge dette opp?

  
16:00Avrunding og vel hjem!

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding innen 26. april 2024.

Nærmere opplysninger v/ Einar Stamnes – tlf. 948 31 799,  e-post: einar.stamnes@handverksinstituttet.no

 

Påmelding - Vårseminar, Løfte håndverket

Fields
Deltagerliste

 

Velkommen!

 

Glassblåsing S.jpg

Om Løfte håndverket

Løfte håndverket er et nasjonalt nettverk, interessefellesskap på tvers av faggrenser og en kommunikasjonskanal inn mot myndighetene