logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjeforening for håndverksfag

Bransjeforening for håndverksfag

Av: 2016

Tiden er moden for en egen bransjeforening for små, tradisjonelle håndverksfag. Det er konklusjonen etter en spørreundersøkelse som har vært sendt kultur- og tradisjonshåndverkere innenfor et bredt utvalg av håndverksfag.

Å være et talerør overfor myndighetene, rekruttere til faget og bidra til faglig påfyll peker seg ut som hovedoppgaver for en forening. Hjelp til etablering, til markedsføring og til regnskap kom nederst på listen over presserende behov.

Spørreskjemaet har vært sendt til nærmere 500 selvstendige næringsdrivende; vel 90 personer har foreløpig svart. Flest svar er kommet fra det sentrale Østlandet, men hele landet er representert.

-Svarprosenten er bra, men antallet er ikke høyere enn det bør være, sier leder av arbeidsutvalget, Dag Feldborg. Han tar gjerne imot flere svar. Jo flere som svarer, jo lettere er det å gå videre med saken, understreker han.

Last ned spørreskjemaet her og send det på epost til dag.feldborg@handverksinstituttet.no.

Målgruppen

Målgruppen for undersøkelsen er:

  • Små nisjebedrifter som holder arbeidsintensive håndverk i hevd
  • Virksomheter som drives på heltid eller deltid
  • Virksomheter som er knyttet til bygge bransjen, til husflidshåndverket, til gruppen Små tradisjonelle håndverksfag definert av Kunnskapsdepartementet og til andre små miljøer med utøvere innen tradisjonelt håndverk

Avslutning

Arbeidsutvalget vil i tiden framover undersøke drifts- og finansieringsmodeller for en bransjeorganisasjon. Arbeidet skal avsluttes i september.

Huk av datoen mandag 26. september 2016 på Maihaugen, Lillehammer, kl. 10.00 - 15.00.

Da legger utvalget fram sitt arbeid på høstsamlingen til Løfte håndverket. Samlingen er også viet to nyansatte håndverksstipendiater, som presenterer seg og sine planer for stipendiatperioden. 

Diagrammet  viser fordelingen av svar på til sammen 12 spørsmål 

 

Oslo rager høyest i forhold til antall svar, naturlig nok, men hele landet er representert.

Bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere

Er interessen stor nok for en bransjeforening? Det er ett av spørsmålene som et arbeidsutvalg i Løfte håndverket ønsker å få svar på

Organisering av små håndverksfag

Det er behov for en bransjeorganisering av de små håndverksfagene, men det store spørsmålet er hvordan en skal gjøre det.

Rapport fra Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag

Utdanningsdirektoratet har opprettet fem yrkesfaglige utvalg som har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen.