logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / OPPHAVSRETT OG HÅNDVERKSPRODUKTER

OPPHAVSRETT OG HÅNDVERKSPRODUKTER

Av: 2017

Opphavsrett er et viktig tema for mange håndverkere, designere og kunsthåndverkere. Hvor fritt står man som håndverker og designer til å utnytte kulturarven kommersielt? Hvor går grensen for å få eller ikke få opphavsrett? Hvilke utfordringer skaper digitale medier? Hvordan kan designeren og håndverkeren sikre sine verksrettigheter?

Med utgangspunkt i relevante lovtekster redegjorde advokat Astri M. Lund, ekspert på opphavsrett, for aktuelle problemstillinger innen håndverksfeltet og svarte på spørsmål fra salen.

Håndverksinstituttets nye stipendiater 2016, keramiker Sissel Wathne og tekstilduodjár Jorunn Løkvold holdt innlegg der de reflekterte over fagene sine og muligheter det tre-årige stipendiatet gir.

 

FOREDRAG av advokat Astrid M. Lund

Presentasjon tekstilduodjár Jorunn Løkvold