logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Gjestebud for håndverket

Gjestebud for håndverket

Av: 2019

Arbeidet med et lenge etterlyst bransjenettverk ruller videre. I disse dager blir næringsdrivende håndverkere i hele landet, invitert til «gjestebud for håndverket».

Så langt har næringsdrivende tradisjonshåndverkere i Agder, Troms og Vestland hatt besøk av prosjektleder Tina Kjerland.

I disse møtene prøver vi å finne ut hvor skoen trykker. Hva er det som gjør det vanskelig å drive næring innen de tradisjonelle håndverksfagene? Hvilke tiltak og endringer må til? Finnes det utfordringer som er felles på tvers av fagene? For at vi skal få et godt bilde av hvordan håndverkerne opplever situasjonen, inviterer vi næringsdrivende fra ulike fag, og med god spredning i alder, kjønn og geografi.

Det har så langt ikke vært vanskelig å få folk med på disse håndverkermøtene, men det er stor forskjell på hvor enkelt det er å finne frem til håndverkere som har fagbrev. Her finnes et stort potensial for de næringsdrivende i å bli enda mer synlige for potensielle kunder.

Selv om vi reiser rundt til alle regionene, er det mange vi ikke får hørt. Det skal vi rette på i neste runde. Da blir alle som er næringsdrivende innenfor de tradisjonelle håndverksfagene, invitert til å delta i en nettbasert undersøkelse. Begge disse undersøkelsene vil være viktige når det endelige valget av organisasjonsform skal tas. Så her er det viktig at de dette gjelder, de næringsdrivende håndverkerne, sier sin mening. Nå går toget, for å si det slik.

Har du noe på hjertet? Ønsker du å bli hørt? Send oss en e-post til prosjektleder Marit Stranden, så får du tilsendt lenke til den nettbaserte undersøkelsen så snart den er klar. våren 2020.

Reiserute for Gjestebud:

Torsdag 31.10.19AgderTvedestrand
Mandag 04.11.19Troms

Tromsø

Onsdag 13.11.19Vestland

Bergen

Mandag 25.11.19Nordland Bodø
Tirsdag 26.11.19TrøndelagTrondheim
Onsdag 27.11.19Møre og RomsdalMolde
Torsdag 28.11.19InnlandetLillehammer
Fredag 29.11.19VikenOslo
Tirsdag 3.12.19Vestfold og Telemark 
Onsdag 4.12.19Rogaland Stavanger