logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Høstseminar i Løfte håndverket

Høstseminar i Løfte håndverket

Tema: Tradisjonshåndverk: Marked og merkevare
Tid:      4. november 2020, kl. 13:00 – 18:00
Sted:   Nettmøte for påmeldte

Velkommen til høstseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket! 

Løfte håndverket er en møteplass for både utøvere og  for organisasjoner som arbeider med håndverk.

Tema for høstseminaret er marked og merkevare for tradisjonshåndverks-produkter. Valget av tema denne gang tar utgangspunkt i undersøkelsen om bransjenettverk, der nettopp salgskanaler og merkevarebygging ble vektlagt. 

Det vil bli innlegg fra håndverkere og bransjen om erfaringer og behov, og vi vil få flere eksempler på ulike norske og utenlandske merkevareordninger og salgskanaler for tradisjonshåndverk. 

Vi åpner for spørsmål og seminaret avsluttes med en debatt om hva vi kan få til sammen på dette feltet.

Målgruppe: Tradisjonshåndverkere og andre med interesse for marked og merkevarebygging av tradisjonshåndverk.

Påmelding

Send e-post til einar.stamnes@handverksinstituttet.no, så får du tilsendt lenke for møtetilgang og møteinformasjon.

 

PROGRAM

13.00Velkommen v/Eivind Falk, Norsk håndverksinstitutt
13.10 Introduksjon. Vi må snakke om de vanskelige spørsmålene v/Einar Stamnes, Norsk håndverksinstitutt
13.20Håndverkeres egne utfordringer, gleder og erfaringer
 * Opphavsrett og problemer med kopier v/ Bård Bjørndalsseter, treskjærer
 

* Betraktninger og erfaringer v/ Gry Grindbakken, filigransølvsmed og kunsthåndverker

 * Slik selger vi produktene våre v/ Ellen Larsson, glassblåser og kunsthåndverker
 
Pause 10 min.
 
14.15Erfaring med merkevarebygging
 * Husflid som merkevare, erfaringer og framtidige behov v/ Kathrine Gregersen,
   leder Team Næring i Norges Husflidslag
 * Japans merkevareordning og markedstilgang for tradisjonshåndverk v/Liv Lande.
   Japans ambassade i Norge
 

* Nositel tradice. On the Bearer of Folk Craft Tradition Award v/ Jan Blažek. National
   Institute of Folk Culture. Tsjekkia

 

* Norwegian Made. Bakgrunn og erfaringer med ordningen v/ Marit Saxegaard

 * Utvikling av nytt merkesystem. QR-koder og Blockchain-teknologi v/ Siri Sveen
   Haaland, bunadshåndverker
 
Pause 15 min.
 
15.45Erfaringer med salgsskanaler
 

* Erfaringene fra Birka og Rennebumartnan som salgskanalerv/ Kenneth Teigen,
   daglig leder Rennebumartnan

 * Hva er vår strategi og hva ser vi etter når vi kjøper inn produkter v/Per Willy Næsseth,
   Norsk Flid. Husfliden
 * Économusée-konseptet. Handverkarar i arbeid. Opplevelse, formidling og
   salg av håndverk v/Per Gunnar Hettervik, prosjektleder
 * Slik legger vi til rette for salg av håndverk på museum v/ One Enerud, Valdresmusea
 * Netthandel og muligheter v/Trine Wilhelmine Rønnevig, gullsmed
 
Pause 15 min
 
17.15Avsluttende diskusjon og ordet fritt
17.45Oppsummering og konklusjon v/ Eivind Falk