Løfte håndverket

Godt håndverk – versjon 2.0

Hva ligger i begrepet tradisjonshåndverk? Hvilken mening har det i vår tid?

OPPHAVSRETT OG HÅNDVERKSPRODUKTER

Opphavsrett er et viktig tema for mange håndverkere, designere og kunsthåndverkere. Hvor fritt står man som håndverker og designer til å utnytte kulturarven kommersielt? Hvor går grensen for å få eller ikke få opphavsrett? Hvilke utfordringer skaper digitale medier? Hvordan kan designeren og håndverkeren sikre sine verksrettigheter?

Bransjeforening for håndverksfag

Tiden er moden for en egen bransjeforening for små, tradisjonelle håndverksfag. Det er konklusjonen etter en spørreundersøkelse som har vært sendt kultur- og tradisjonshåndverkere innenfor et bredt utvalg av håndverksfag.

Bransjeforening for kultur- og tradisjonshåndverkere

Er interessen stor nok for en bransjeforening? Det er ett av spørsmålene som et arbeidsutvalg i Løfte håndverket ønsker å få svar på

Hvor blir håndverket av i fag- og yrkesopplæringen?

Bruk av håndverktøy og god materialforståelse har vært en bærebjelke i tradisjonelle håndverksfag. 

Hvor blir høvelbenken av?

Nå må kunst- og håndverksfaget tas på alvor og styrkes! Det var hovedbudskapet på et engasjert møte mellom fagmiljø og et lite utvalg sentrale stortingspolitikere.

Organisering av små håndverksfag

Det er behov for en bransjeorganisering av de små håndverksfagene, men det store spørsmålet er hvordan en skal gjøre det.