logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Nordic Safeguarding Practices

Nordic Safeguarding Practices

Av: Dag Feldborg

Ny nordisk nettside for deling av gode eksempler og mønsterpraksiser innen levende kulturarv.

Klikk deg inn på Nordic Safeguarding Practices for å lære mer om tiltak knyttet til vern av immateriell kulturarv og hvordan de kan gjennomføres i praksis.

 

Den nye siden inneholder eksempler fra ulike land i Norden. De er valgt ut fordi de er viktige, vellykkede, banebrytende og/eller oppfinnsomme.

  Målgruppe

Nettsiden er en ressurs for deg enten du er aktør eller utøver i feltet eller bare er nysgjerrig på hva immateriell kulturarv handler om.

Som aktør eller utøver gir nettsiden deg en mulighet til å løfte blikket og se hva som skjer utenfor eget tradisjonsområde – og egne landegrenser.

 Näppäri er en metode for musikk opplæring blant barn og unge.

 
Kulturaktører og utøvere i feltet oppfordres til å bruke siden aktivt for å inspirere andre eller selv bli inspirert.

Nordic Safeguarding Practices er også innføring i begrepet immateriell kulturarv og hva vern av levende kulturarv kan bety i praksis.

Eksempler

The story atlas from Upper Kainuu (Finland), Land of Legends (Sverige) og Bygging og bruk av Oselvarbåten (Norge) er noen eksempel.

 Mål
I beste UNESCO-ånd er målet å samle og vise fram en så stor bredde av mønsterpraksiser som mulig, med Norden som utgangspunkt.

Nettsiden gir deg også en pekepinn om status for arbeidet med levende tradisjoner i de ulike landene.

Inne i båtbyggeriet Oselvarverkstaden. Foto: Vidar Langeland

 

Teksten er på engelsk fordi det ikke finnes et felles nordisk språk.

 Søkefunksjoner
Nettsiden inneholder flere søkefunksjoner, der du kan velge mellom å søke på land, vernetiltak eller kulturarvskategorier.

Per i dag finner du i underkant av 30 praksiser på nettstedet. Det er en god start, men heller ikke mer. Dersom nettstedet skal ha en mening må det stadig oppdateres og fylles på med nye gode eksempler.

 Prosjektgruppe
Norsk håndverksinstitutt har vært fødselshjelper for Nordic Safeguarding Practices. Vi har ledet prosjektgruppen der det også har vært med sentrale kulturarvaktører fra Finland, Sverige, Norge, Island og Grønland (fram til juni 2017). Prosjektet er finansiert med midler fra Norsk håndverksinstitutt og Nordisk kulturkontakt.

På sikt er målet at alle nordiske land og assosierte landområder innlemmes i nettverket. Sett i et større nordisk perspektiv, vil det også være aktuelt å invitere relevante land rundt Østersjøen.

 UNESCOs konvensjon
Nettsiden er inspirert av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og utviklet i tråd med denne. Det internasjonale Register of Good Safeguarding Practices er et av virkemidlene i konvensjonen. 

Mens UNESCO-registeret har hele verden som nedslagsområde, konsentrerer Nordic Safeguarding Practices seg om den nordiske regionen.

 

Norge: Dag Feldborg, Norsk håndverksinstitutt, prosjektleder for Nordic Safeguarding Practices

Norge: Hildegunn Bjørgen, koordinator for arbeidet med immateriell kulturarv, Kulturrådet


Finland: Leena Marsio, koordinator for arbeidet med immateriell kulturarv, Museiverket

 
 

Litauen: Milda Valanciauskiene, UNESCO kommisjonen