logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Wiki-fortegnelse i Finland skyter fart

Wiki-fortegnelse i Finland skyter fart

Av: Dag Feldborg

Det finske Museiverket har vært dyktige i sitt arbeid med å sette 2003-konvensjonen ut i livet. I begynnelsen av 2006 ble Wiki-fortegnelsen over levende kulturarv lansert. To år senere inneholder den over 200 uttrykk for immateriell kulturarv.

Uttrykk som er registrert på Wiki’en kan løftes til et høyere nivå, til Den nasjonale fortegnelsen hvor nåløyet er trangere.

Norsk håndverksinstitutt samarbeider med det finske Museiverket om styrking av arbeidet med konvensjonen. I artikkelen Safeguarding crafts as intangible cultural heritage reflekterer vi over vern av tradisjonshåndverk i et norsk perspektiv. Artikkelen er en av flere i e-boka Itsetekemisen-perinne - og den eneste på engelsk.