logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Seminaret "Fortegnelser og lister – hva er vitsen?"

Seminaret "Fortegnelser og lister – hva er vitsen?"

En skal holde tunga rett i munnen når UNESCOs system av lister og fortegnelser står på dagsorden. UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv er kompleks og inneholder snubletråder.

"Kunnskap som kulturarv"ved
Magne Velure. Foto: Håndverksinstituttet

Det er en av konklusjonene etter seminaret "Fortegnelser og lister – hva er vitsen?" Seminaret ble sammen med boklansering av Leve kulturarven! avviklet på Lillehammer 25. november 2013. Målet for seminaret var å reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til nasjonale fortegnelser og listeføring.

Kunnskap som kulturarv
Direktør i Kulturdepartementet, Magne Velure, innledet med å slå fast at konvensjonen om immateriell kulturarv ble til på rekordtid. Da er det ikke annet å vente enn at den inneholder uklarheter og selvmotsigelser, kommenterte han. Les referatet

Litt om lister - en introduksjonEivind Falk, direktør i Norsk håndverksinstitutt ga en kort innføring i hvilke lister og fortegnelser som per i dag er aktuelle å diskutere i forbindelse med UNESCO-konvensjonen. Les referatet

Strategier for nasjonale fortegnelser - noen eksempler fra UNESCO systemet
Etnolog Beate Strøm, konsentrerte foredraget sitt om mål og mening med - og rammer for - nasjonale fortegnelser. Fortegnelser kan på sitt beste bidra til en målbevisst, aktiv og demokratisk prosess, hevdet hun. I foredraget viste hun eksempler på hvordan andre land har løst utfordringen med fortegnelser.

IKA registeret
Registeret over immateriell kulturarv, IKA registeret er det eneste registeret – eller fortegnelsen - som er utviklet spesielt med tanke på UNESCO-konvensjonen, var ett av budskapene i Dag Feldborgs gjennomgang av dette registeret. Feldborg er rådgiver i Norsk håndverksinstitutt. Les referatet

Rødlisteprosjektet
Rødlisteprosjektet til Norges Husflidslag er en dugnadsbasert aktivitet for å rette oppmerksomheten mot gamle husflidsteknikker og samle kunnskap om dem. Dugnadene organiseres på lokalt nivå av de enkelte husflidslagene, kommenterte direktør Marit Jacobsen i Norges Husflidslag.

KulturarvportalenKulturarvportalen er et digitalt register som har som mål å synliggjøre leik, musikk og dans som kulturarv som lokalmiljøene selv ønsker å videreføre. Det er søkbart på nett. Forslagsstiller kan i prinsippet være hvem som helst, forutsatt at vedkommende har meldt seg inn som registrator i Kulturarvporten, forklarte professor Egil Bakka, fra Rådet for folkemusikk og folkedans.

Debatt
Seminaret ble avsluttet med debatt mellom publikum og foredragsholdere.
Les debattinnlegg

Fra lanseringen av boka Leve kulturarven, Museumsforlaget overrakte blomster til fornøyde redaktører.