logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Nasjonal fortegnelse – et skritt nærmere

Nasjonal fortegnelse – et skritt nærmere

Den norske stat kommer ikke utenom kravet om å opprette en egen fortegnelse over immateriell kulturarv. Dette er en av lærdommene etter årets instruktørkurs i regi av UNESCO. Spørsmålet er heller om det skal opprettes én fortegnelse eller flere små – og når!

I tillegg til faglig fordypning, er kurset en arena for å styrke det nordiske samarbeidet. Kurset er det andre i rekken og samlet deltakere fra Norge, Island, Sverige og Finland. Deltakerne kommer i første rekke fra NGOer, museum og universitet/høgskole. I tillegg møtte koordinatorer på statlig nivå fra Norge, Grønland og Finland, med status som observatører.

Første kurs ble holdt mai i 2014. Intensjonen er å bygge et (nordisk) nettverk av instruktører som kan bidra i implementeringen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. Kursrekken støttes av Kulturrådet og Den norske UNESCO-kommisjonen. Kulturrådet fører en oversikt over instruktører med kursbevis.

Deltakere og observatører på UNESCO-kurset sammen med studenter fra studiet Choreomundus. Foto: Senter for folkemusikk og folkedans.