logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Seminar om fortelling og levende kulturarv

Seminar om fortelling og levende kulturarv

Det norske nettverket for immateriell kulturarv, IKA-nettverket har samling på Maihaugen 25. mai 2023, i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt og Stiftelsen Lillehammer museum (SLM). 
I forlengelsen av dette arrangerer vi et seminar om muntlig fortelling og immateriell/levende kulturarv på Maihaugen. Seminaret 26. mai er åpent for alle interesserte.
 

Program 26. mai. Muntlig fortelling og levende kulturarv

Et samarbeid mellom Norsk håndverksinstitutt, SLM, IKA-nettverket og Norsk Litteraturfestival.

 

Kl. 11.30Muntlig fortelling og levende kulturarv.  Sted: Auditoriet, Maihaugen. 
Storytelling og Unesco-konvensjonen v/ Eivind Falk, instituttleder Norsk håndverksinstitutt
Den muntlige fortellinga v/ Johan Einar Bjerkem, daglig leder Stiftinga Hilmar Alexandersen
Alle har historier å fortelle v/ Bjørn Enes, prosjektansvarlig Memoar
Berättarnätet og Sagobygden v/ Tine Winther, daglig leder Sagobygden
Fortellinger fra Lillehammer v/ Brynjulf Handgaard, journalist og forfatter
Kl. 13.00Pause
Kl. 14.00Fortellerdalen. Den muntlige fortellerkunsten og litteraturen. Sted: Auditoriet , Maihaugen.
Lars Mytting, forfatter, Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune, Kristin Brandtsegg Johansen, konservator Bjerkebæk og Aulestad og leder Sigrid Undset-selskapet.
Ordstyrer Einar Stamnes, spesialrådgiver Norsk håndverksinstitutt
Kl. 15.30

Vandringer og historier fra Maihaugen og Gudbrandsdalen.  Sted: Maihaugen. Oppmøte besøkssenteret/hovedinngangen.
Gudbrandsdalens rike kulturarv inspirerte Anders Sandvig, Maihaugens grunnlegger. Hans idé var å forme et friluftsmuseum, nærmest som en levende billedbok, en fortelling om Gudbrandsdalens kulturhistorie. Gudbrandsdalen og Maihaugen ble også en viktig kilde for Sigrid Undsets middelalderromaner.  

Velkommen til en vandring med fortellinger om Sandvigs visjonære tanker om museet Maihaugen og Undsets inspirasjon fra Bjørnstadtunet. Dette var den første norske storgården som ble flyttet til museum. Her får du også høre om hvordan Maihaugen gjennomgående er fortellinger om mat.  Hvordan folk har overlevd ved å dyrke jorda, fiske i vassdragene og å utnytte utmarka: Neste alle hus er knyttet til mat og matproduksjon.

Fortellerne på vandringen er:
Kjell Marius Mathisen, avdelingsleder kulturhistorisk avdeling SLM
Kristin Brandtsegg Johansen, konservator Bjerkebæk og Aulestad
Kristina Skåden, førstekonservator Maihaugen

Kl. 19.00Storytelling. Kveldseto på Bjerkebæk. Sted: Bjerkebæk. Billett kjøpes gjennom Norsk Litteraturfestival
Kveldseto er et gammelt begrep for å beskrive tiden da folk samlet seg rundt peisen om kvelden, for å gjøre forskjellig håndarbeid og fortelle historier. Norge og Gudbrandsdalen har sterke fortellertradisjoner og de samme sterke tradisjonene finner vi i for eksempel Irland.
Velkommen til kveldseto på Bjerkebæk med fortellinger fra Irland og Norge. Niall de Búrca og Johan Einar Bjerkem forteller.


Pris:
Program på Maihaugen er inkludert i museumsbillett eller årskort.
Storytelling. Kveldseto på Bjerkebæk. Billett kjøpes gjennom Norsk Litteraturfestival


 Nærmere opplysninger v/ Einar Stamnes – tlf. 948 31 799
 e-post: einar.stamnes@handverksinstituttet.no 

RS111816_SS-TIT-23062022-049-lpr Fotograf Tone Iren Tømtejpg.jpg

Foto: Tone Iren Tømte, Maihaugen

 

 

 

Kveldseto L.jpg

Kveldseto, Kristen Holbø sitt maleri fra Holbø i Vågå.