logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Levende kulturarv i Norden styrket

Levende kulturarv i Norden styrket

For første gang samlet en stor bredde av nordiske aktører seg for å diskutere vernetenkning, samarbeidsprosjekter og deling av gode verneeksempler. Tettere samarbeid med de baltiske landene og årlige kulturarvtreff var to konkrete resultat av konferansen Living heritage in the Nordic countries.

Gjennom hovedinnlegg og workshops belyste og diskuterte deltakerne problemstillinger knyttet kulturarv og mål for utdanning, bærekraft, integrering, museumsformidling m.m.

Norsk håndverksinstitutt har lenge vært en viktig brikke i det nordiske samarbeidet. På konferansen holdt instituttet innlegg om vernetenkning i praksis og websiden Nordic Safeguarding Practices. Websiden er utviklet av Håndverksinstituttet og er blitt et symbol for viljen til samarbeid mellom de nordiske landene.

En arbeidsgruppe er nedsatt for å planlegge innholdet i neste års kulturarvtreff. Vertskap for treffet vil være Berättarnätet Kronoberg. Berättarnätet er en NGO (ikke statlig organisasjon) i Kronoberg fylke i Sør-Sverige, som i 2019 fikk sitt program for vern av muntlig fortellertradisjon innskrevet i UNESCOs register over gode vernepraksiser. Fra før står Oselvarverkstaden i Os i Hordaland oppført i samme register for sitt program for vern av bruk og bygging av Oselvarbåten.

Deltakere på konferansen var representanter for statsparter, NGO-er og levende kulturarv miljøer i Norden og Baltikum. Konferansen ble holdt på det svensk-finske kultursenteret Hanaholmen, på en halvøy utenfor Helsinki. Videoer fra og lenker til innleggene finnes her.