logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Håndverksinstituttet på UNESCOs 17.komitemøte for immateriell kulturarv

Håndverksinstituttet på UNESCOs 17.komitemøte for immateriell kulturarv

Av: Eivind Falk, 12.12. 22

Norsk håndverksinstitutt deltok på UNESCOs 17.komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven i Rabat, Marokko. Det ble ikke skrevet inn elementer fra Norge denne gang, men spennende eksempler på innskripsjoner fra andre steder var tradisjonen rundt den broderte skjorten i Moldova og Romania og tradisjonen rundt baguetten i Frankrike.  

De årlige komitemøtene er en viktig arena for å møte andre akkrediterte NGOer, utveksle erfaringer og etablere mulige felles prosjekter. 
Siden 2012 har Norsk håndverksinstitutt hatt redaktøransvar for de av UNESCO akkrediterte NGOenes journal #HeritageAlive, noe som har resultert i en rekke utgivelser der erfaringer fra ulike prosjekter og praksiser deles. Under det 17.komitemøtet delte journalens redaktør Eivind Falk ut den første Albert van der Zeiden-prisen til den beste artikkelen skrevet av en ung forfatter innen feltet immateriell kulturarv. Prisen ble vunnet av Laura Lopez fra organisasjonen CIOFF, som har levert en rekke gode bidrag til journalen #HeritageAlive.
Foto: Laura Lopez fra CIOFF og Colombia mottok den første Albert van der Zeiden-prisen. Fra venstre: Eivind Falk, Rachel Gefferie, Laura Lopez, Magdalena Tovornik, Ananya Bhattacharya, Antoine Gauthier.
 

Albert vd Zeiden Prize 1 (2) (003).jpeg

Laura Lopez fra CIOFF og Colombia mottok den første Albert van der Zeiden-prisen. Fra venstre: Eivind Falk, Rachel Gefferie, Laura Lopez, Magdalena Tovornik, Ananya Bhattacharya, Antoine Gauthier.