logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Håndverksinstituttet på UNESCOs 18. komitemøte

Håndverksinstituttet på UNESCOs 18. komitemøte

Av: Eivind Falk, 19.12.2023

Norsk håndverksinstitutt har siden 2009 vært akkreditert som rådgivende organisasjon av UNESCO, og vi har derfor, sammen med organisasjoner, statsparter og eksperter fra hele verden, deltatt på UNESCOs 18. komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, i Botswana.

En viktig del av Håndverksinstituttets arbeid er å bidra til utviklingen av metodikk for vern av immateriell kulturarv. Det gjør vi på flere måter, blant annet gjennom nettstedet www.safeguardingpractices.com der vi deler erfaringer med vern fra Norden og Baltikum, samt gjennom #HeritageAlive, som er de av UNESCO akkrediterte NGOenes journal for å dele erfaringer med vern av immateriell kulturarv. Håndverksinstituttet tok i 2012 initiativet til journalen #HeritageAlive, og har ledet det redaksjonelle arbeidet siden da. I år ble den fjerde boken om ulike erfaringer med vern av immateriell kulturarv lansert på UNESCOs 18. komitemøte. I denne utgivelsen deles ulike erfaringer med vern av historiefortellingstradisjoner ulike steder i verden; som i Mexico, Uganda, India og Frankrike. Flere av forfatterne var samlet i Botswana for å presentere egne erfaringer og feire utgivelsen av Storytelling - Sharing Experiences from the Field gjennom en egen lansering.

Samling av folk og bok.jpg


Det årlige komitemøtet under 2003-konvensjonen er den viktigste internasjonale møteplassen for 300 UNESCO-akkrediterte organisasjoner fra hele verden.

Ved siden av NGOenes ulike aktiviteter, er ett av høydepunktene på komitemøtene innskrivingen av levende kulturarv og vernepraksis på UNESCOs lister og fortegnelser. Svært gledelig var det at vårt naboland, Sverige, denne gang fikk skrevet inn Nyckelharpa-nettverket i fortegnelsen over god vernepraksis. 

På UNESCOs representative liste over immaterielle kulturarv var det flere spennende inskripsjoner denne gang. For Norges del er det verd å merke seg at Seterkulturen i Sveits ble skrevet inn på listen. Dette er ikke minst relevant fordi Norge og Sverige har en tilsvarende søknad som skal til behandling om et år. Vi gleder oss også over at Finland var en del av en multinasjonal inskripsjon om glasshåndverk. Norge hadde ingen inskripsjoner i 2023.

Håndverksinstituttet fikk også anledning til å fortelle om vår satsing Ungt Tradisjonshåndverk, i forbindelse med at prosjektet er beskrevet i en rykende fersk bok, Practitioner Perspectives on Intangible Cultural Heritage,  som ble lansert i forbindelse med komitemøtet.