Artikler om vern av instrumentmakertradisjoner søkes

De av UNESCO akkrediterte NGOenes internasjonale tidsskrift #HeritageAlive, jobber med en ny publikasjon, i samarbeid med ICHCAP, UNESCO Kategori 2 senter for immateriell kulturarv for Asia og Pacific.

Temaet for denne utgivelsen er vern av levende kulturarv og tradisjonelle musikkinstrumenter. Om du representerer en NGO som har erfaring med dette, eller har spørsmål etter å ha lest utlysningen kan du ta kontakt med Håndverksinstituttets Eivind Falk eivind.falk@handverksinstituttet.no som er redaktør for utgivelsen. 

Utlysning