logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjenettverk / Valgresultat bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere

Valgresultat bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere

Det har nå blitt avgitt stemmer til 5 kandidater til et interimstyre for ny bransjeorganisasjon for tradisjonshåndverkere. Detaljer rundt valget vil bli lagt ved som vedlegg til rapporten om ny bransjeorganisasjon.

Valgresultatet ble:
1.    Haakon Aase. Tørrmurer. Holsnøy, Vestland.138 stemmer.
2.    Bård Bjørndalseter. Treskjærer. Oppdal, Trøndelag.  136 stemmer
3.    Tore Granmo. Tradisjonsmurer. Hamar, Innlandet.119 stemmer
4.    Ellen Larsson. Glassblåser. Lillehammer, Innlandet.  104 stemmer
5.    Siri Sveen Haaland. Bunadstilvirker. Oslo. 81 stemmer
6.    Mona Løkting. Bunadsmester. Lillehammer, Innlandet. 80 stemmer
7.    Eva Steinvik Wold. Bunadstilvirker. Inderøy, Trøndelag. 65 stemmer

Det er foreslått at dette midlertidige styret konstituerer seg selv og avgjør om de vil ha en flat struktur / utnevne leder eller utnevne andre roller. Det er anbefalt en styrestørrelse på 5 personer. 

Vi gratulerer og ønsker lykke til i det viktige arbeidet framover!