logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Prosjektstatus for bransjenettverket for næringsdrivende tradisjonshåndverkere

Prosjektstatus for bransjenettverket for næringsdrivende tradisjonshåndverkere

Marit Stranden tok i januar over som prosjektleder etter Tina Kjerland for å utvikle og formalisere et bransjenettverk som kan jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere.

Stranden har tverrfaglig bakgrunn med forsknings- og undervisningserfaring i biologi og folkedans, og kompetanse i UNESCO-konvensjonen om vern av levende kulturarv. Hun er styremedlem i Arkivforbundet og har vært direktør for Norsk senter for folkemusikk og folkedans. 

 

Prosjektideen kom fra nettverkssamlingene til Løfte håndverket med et ønske om å få et bransjenettverk for å styrke feltet. Det er spisset mot næringsdrivende tradisjonshåndverkere for å styrke den økonomiske bærekraften for de profesjonelle utøverne. Det er kartlagt ulike utfordringer knyttet til tradisjonshåndverk som næring, tanker om organisasjonsform og forslag til tiltak gjennom intervjuer og regionale gjestebud fra over 100 utøvere.

Det er vanskelig å overleve som tradisjonshåndverker. Dette illustreres av sitater som «det er en hyggelig måte å sulte seg i hjel på», «avhengig av prosjektstøtte for å komme opp imot minstelønn», og «går opp i lønn når jeg blir minstepensjonist». Ønsket om å utøve, utvikle og videreføre kvalitetsarbeid motarbeides av bl.a. lav kompetanse på vurdere / verdsette kvalitet hos forbrukere og bestillere, lav status, konkurranse fra svart marked, virkemidler for ekspandering og masseproduksjon, konkurranse fra lavkostland, og et marked som styrer aktiviteten mot reparasjon framfor utvikling og produksjon. Feltet ønsker en organisasjon som har krefter til å jobbe daglig for økt synlighet, fremme forståelse, kvalitetsmerker for norsk produksjon og tilpassede virkemidler som kan føre til en bærekraftig levevei for flere. Det er et stort behov for felles nettverk for å styrke feltet.

Alle næringsdrivende tradisjonshåndverkere inviteres til å bidra i en nettbasert undersøkelse om bransjeorganisasjon for å kartlegge feltets holdninger til formål, organisering, betalingsvilje for medlemskap og prioritering av tiltak. Undersøkelsen gir grunnlag for anbefaling om fremtidig organisering, finansiering og en prioritert tiltaksliste for hvordan utøverne ønsker å styrke feltet. Rapporten presenteres for diskusjon på Løfte håndverket sin junisamling. 

Det ettårige prosjektet startet opp i midten av juni i 2019, er støttet av Kulturrådets seksjon for Kreativ næring, og eid av Norsk håndverksinstitutt. Prosjektgruppa har representanter fra Handverkslaget, Husflidshåndverkerne, Norges Husflidslag og Norsk håndverksinstitutt.

Har du noe på hjertet? Ønsker du å bli hørt? Send en e-post til marit.stranden@handverksinstituttet.no.