logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Et bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere har lenge vært etterspurt. Nå har fase to i arbeidet startet.

Norsk håndverksinstitutt er i gang med å utvikle og formalisere et bransjenettverk som skal jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere.

Første fase var høsten 2015. Da satte Løfte håndverket ned et arbeidsutvalg (Bransjeutvalget). I en spørreundersøkelse som utvalget gjorde, sa håndverkerne at et bransjenettverk først og fremst skal være et talerør for politiske saker som angår næring, utdanning og kultur. En bransjeorganisasjon bør også kunne gi råd i spørsmål knyttet til lærlingordningen, og være en arena for faglig påfyll.

Hvordan skal et bransjenettverk innrettes, hvem kan være medlem og hvordan skal et slikt nettverk finansieres? Dette blir noen av spørsmålene vi må finne svar på nå, sier prosjektleder Tina Kjerland. I prosjektgruppa sitter også Charlotte Engstad fra Husflidshåndverkerne, Synøve Eriksen Vadøy fra næringsteamet/Norges husflidslag, Marius Holje fra Marius Holje laft & restaurering/Håndverkslaget, Eivind Falk og Dag Feldborg fra Norsk håndverksinstitutt.

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill, ta kontakt!

Marit Stranden     tlf. 41 56 24 27

Prosjekt Bransjenettverk startet opp i midten av juni i år og skal ha ett års varighet. Kulturrådets seksjon for kreativ næring har støttet prosjektet. Det administreres av Norsk håndverksinstitutt.

 

 

 

 

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.