logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Prosjektlederstilling ”Bransjenettverk”

Prosjektlederstilling ”Bransjenettverk”

For snarlig tilsetting i 80-100% stilling søker vi en prosjektleder til prosjektet «Bransjenettverk».

 Mål for prosjektet er å utvikle og formalisere et bransjenettverk for å jobbe med næringspolitiske saker for tradisjonshåndverkere, kartlegge målgruppen, identifisere og definere bransjebyggende tiltak og utarbeide en strategiplan for gjennomføring av tiltak.  Målgruppen er en vidt sammensatt gruppe med like og ulike interesser i en bransjeorganisasjon. Det er viktig å utvikle en strategiplan som er godt forankret i målgruppen gjennom dybdeintervju, dialog og seminar. Prosjektleder må regne med en del reisevirksomhet. Prosjektet ledes av Norsk håndverksinstitutt som prosjekteier og en egen prosjektgruppe. Prosjektet er stipulert til ett år og avsluttes våren 2020.

Søknadsfrist: 11.02.2019

Stillingsutlysning