logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.

Tina Kjerland, er ansatt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk.

Tina Kjerland har flere store prosjekter bak seg, blant annet som leder av Hardingfeleprosjektet (i dag Hardingfela.no) og et nylig avsluttet prosjekt i Hardanger om kommunesammenslåingen mellom Granvin og Voss.

Prosjekt Bransjenettverk starter opp i midten av juni i år og skal ha ett års varighet. Kulturrådets seksjon for kreativ næring har støttet prosjektet, og administreres av Norsk håndverksinstitutt.

Prosjektet vil være spisset mot den profesjonelle delen av feltet tradisjonshåndverk, det vil si håndverkere som er registrert som næringsdrivende.

Viktig arbeidsmål vil være å kartlegge enkeltstående og grupper av tradisjonshåndverkere fra hele landet, skape forståelse og engasjement for en felles plattform og utarbeide forslag til en fremtidig arbeidsplattform. Prosjektleder vil underveis intervjue relevante håndverkere og håndverksgrupper for å kartlegge ulike utfordringer knyttet til tradisjonshåndverk som næring

I dette perspektivet handler prosjektet om å styrke den økonomiske bærekraften for profesjonelle utøvere innen tradisjonelle håndverk, og vil munne ut i en anbefaling om fremtidig organisering og hvordan feltet best kan sikres bærekraft over tid.

Norsk håndverksinstitutt er prosjekteier og koordinator. I prosjektgruppa sitter representanter for Handverkslaget - foreningen for tradisjonshåndverk, næringsteamet i Norges Husflidslag og Husflidshåndverkerne, en medlemsorganisasjon for næringsdrivende husflidshåndverkere.