logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjenettverk / Tradisjonshåndverkere er positive til framtida og til bransjeorganisasjon

Tradisjonshåndverkere er positive til framtida og til bransjeorganisasjon

Prosjektet «Bransjeorganisasjon for næringsdrivende tradisjonshåndverkere» takker for svar og hjelp med deling av den åpne nettundersøkelsen. Undersøkelsen fikk inn svar hver dag den var aktiv (13. februar - 15. mars). 

Av 310 besvarelser var over halvparten enkeltpersonforetak. Det var 72 fag representert og 96 % var optimistiske til å fortsette som aktiv tradisjonshåndverker. Over 250 har gitt kontaktinformasjon for å få tilbud om medlemskap, og bare 4,5 % var negative til medlemskap. Send e-post om du også ønsker å stå på lista.

Alle de 45 tiltakene fikk over 10 stemmer og det ble spilt inn flere tiltak. Selv om det er stor bredde i fagbakgrunner, fikk alle de 10 høyest prioriterte tiltakene over 20 % stemmer, og det høyest prioriterte tiltaket fikk 43 % av stemmene:

 

  1. Fritak for mva. for tradisjonshåndverksprodukter tilsvarende kunst og kultur
  2. Mer tradisjonshåndverk inn i grunnskole
  3. Beskyttelse av norske tradisjonshåndverksbedrifter overfor utenlandske konkurrenter
  4. Arbeidslivsrettigheter (pensjon, permisjon, sykemelding)
  5. Virkemidler som støtter små bedrifter og enkeltpersonforetak (tilskudd, refusjon eller unntak)
  6.  Etablerertilskudd og driftstilskudd
  7. Fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger
  8. Kompetanseøkning på tradisjonshåndverk hos kunde/bestiller/offentlige myndigheter
  9. Mer praksis i videregående skole
  10. Fritak for mva. på reparasjoner


Det var stor enighet som formålet for ny organisasjon. Takk for innspill og tilbakemeldinger, de vil være en del av den åpne rapporten. Noen spør etter samarbeid med Handverkslaget og Norske husflidhåndverkere. Begge er med i prosjektgruppa.

Nå skal prosjektet oppsummeres i en prosjektrapport med en anbefaling om veien videre, som publiseres på prosjektets nettside senest 2. juni. Rapporten vil presenteres på Løfte håndverket-seminaret 17. juni. Vi avventer nasjonale anbefalinger og tiltak. Det er sannsynlig at seminaret får redusert omfang. Det vil bli mulighet for web-basert deltakelse.

For videre utvikling av bransjeorganisasjonen vil det velges en arbeidsgruppe/interimsstyre av næringsdrivende/ansatte tradisjonshåndverkerne. Handverkslaget og Norske husflidhåndverkere blir bedt om å foreslå kandidater. Forslag til kandidater som kan representere den næringsdrivende delen av feltet kan sendes på e-post til prosjektleder Marit Stranden . Valget vil sannsynligvis gjennomføres elektronisk. Det kommer nærmere informasjon i invitasjonen til seminaret 17. juni.

VÅRSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

Tema: Organisering av                                                   tradisjonshåndverkere
Tid:      17. juni 2020, kl. 10:00 – 13:00
Sted:    Nettmøte for påmeldte