logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjenettverk / Ny bransjeorganisering for tradisjonshåndverkere

Ny bransjeorganisering for tradisjonshåndverkere

Interimstyret for ny bransjeorganisering har nå kommet med sine anbefalinger.

I forbindelse med vårseminaret i Løfte håndverket ble det også avholdt et valg av et interimstyre som skulle jobbe videre med bransjeorganisering for næringsdrivende tradisjonshåndverkere.

Interimstyret har i høst hatt flere møter og diskusjoner om fremtidig organisering for næringsdrivende tradisjonshåndverkere.

Interimsstyrets vurderinger og anbefalinger er:

Vurderinger:

Arbeidet med rapport for bransjeorganisering og videre arbeid i interimstyret, med møter og dialog med Creo, har vist at Creo kan tilby viktige tjenester som supplerer og utfyller det de nåværende interesseorganisasjonene kan tilby. Interimsstyret starter, med sitt mandat, forhandlinger med Creo om å opprette faggruppe for tradisjonshåndverkere. Denne faggruppen danner en sterk og samlet gruppe i Creo, og jobber for å fremme viktige krav og problemstillinger som er felles for næringsdrivende tradisjonshåndverkere i Norge.

 Arbeidet har også avdekket at det er grunnlag for videre samarbeid mellom de ulike interesseorganisasjonene innen viktige felles områder. Ulike nettverk, som Løfte håndverket, er nyttige for å fremme dialog og arbeidet med felles saker. På sikt kan det også bli aktuelt å diskutere mer konsolidering/fusjonering innen feltet, for å stå sterkere om felles saker.

Les mer om Creo

Anbefalinger:

  1. Interesseorganisasjonene for tradisjonshåndverkere, slik som Handverkslaget, Norges Bunadshåndverkere og Norges Husflidslag, opprettholdes og videreføres som i dag. Det anbefales innmelding i disse.  
  2. Interimstyret vil jobbe for å tilrettelegge vilkårene for tradisjonshåndverkere i Creo. Næringsdrivende tradisjonshåndverkere vil etter konkretisering av vilkår anbefales å melde seg inn i Creo.
  3. Samarbeidet og dialogen på tvers av organisasjonene styrkes, blant annet gjennom ulike nettverk og møteplasser, som Løfte håndverket.


Medlemmer i interimstyret:

Siri Sveen Haaland, bunadstilvirker.

Ellen Larsson, glassblåser.

Haakon Aase, tørrmurer.

Tore Granmo, murer.

Bård Bjørndalseter, treskjærer.

 

Einar Stamnes. Norsk håndverksinstitutt. Sekretær/møtekoordinator