logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Bransjenettverk / Spørreundersøkelse om bransjeorganisasjon

Spørreundersøkelse om bransjeorganisasjon

Tradisjonshåndverker; hva er viktig for deg?
Det er vanskelig å overleve som tradisjonshåndverker. Dette illustreres av sitater som «det er en hyggelig måte å sulte seg i hjel på», og «går opp i lønn når jeg blir minstepensjonist».

Etter en kartlegging i fokusgrupper, spør vi nå aktive tradisjonshåndverkere om innspill til et felles nettverk som har krefter til å jobbe daglig for å styrke feltet, fremme forståelse og tilpasse virkemidler.

Denne undersøkelsen er kun for næringsdrivende/ansatte tradisjonshåndverkere og lærlinger/elever. Den vil kartlegge den enkelte tradisjonshåndverkers mening om prioritering av tiltak, organisasjonens navn og formål og ønske om medlemskap.


Her er SPØRREUNDERSØKELSEN.

Svarfrist:  15. mars 2020 

Svarene på denne undersøkelsen gir grunnlag for å anbefale fremtidig organisering og en prioritert tiltaksliste. Rapporten presenteres og diskuteres på Løfte håndverket-samlingen 17. juni hos Kulturrådet i Oslo.

Hvis feltet samler seg om formål og modell, kan det samtidig velges et interimsstyre for organisasjonen.

Ulike organisasjoners syn hentes inn gjennom egne møter. Tips oss gjerne om stemmer du mener bør høres til prosjektleder marit.stranden@handverksinstituttet.no, tlf. 41562427.

Prosjektet (juni 2019 – juni 2020) er støttet av Kulturrådet; Kreativ næring - regional bransjeutvikling. Prosjektgruppa har representanter fra Handverkslaget - foreningen for tradisjonshåndverk, Norske Husflidhåndverkere, Norges Husflidslag og Norsk håndverksinstitutt (prosjekteier).