logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Tidligere stipendiater / Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Som stipendiat vil jeg studere og reprodusere gitarer fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen av 1800-tallet (romantiske gitarer), lære mer om måten de ble bygget på og forsøke å forstå og dra nytte av de akustiske og estetiske idealene som ligger bak dem.

 Jeg vil hovedsakelig fokusere på klangen og vil søke å få en dypere forståelse av hvordan forskjellige elementer (materialvalg, oppbygging, proporsjoner og dimensjoner) definerer den romantiske gitaren og dennes lyd. Som utgangspunkt skal jeg studere en gitar bygget av norske Georg Daniel Schöne og senere utvalgte europeiske eksempler fra samme periode. 

Gjennom hele stipendiatperioden kommer jeg til å bruke og teste norsk gran som lokkmateriale og vil forsøke å sammenlikne det med kommersielt tilgjengelige og etablerte granvarianter som alpegran. Mitt mål er å kunne bruke erfaringene og kunnskapen fra prosjektet til å analysere og tenke gjennom den moderne klassiske gitaren fra grunnen av. 
 

En lang rekke gitarer

Det er et imponerende syn å se den lange raden av romantiske gitarer. Særlig fordi de ikke engang utgjør alle gitarene som gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon, populært kalt Leo, har bygget gjennom sitt stipendiat i tradisjonshåndverk. 

Avsluttende oppgave - Leonardo Michelin-Salomon

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Rapport: Tre bevarte gitarer av Georg Daniel Schöne , Christiania 1750 1807

KONTAKT
Mail: Leonardo Michelin-Salomon
Telefon: 901 49 769

GITARMAKERENS BLOGG

 

 

Bygging av romantiske gitarer:

 

 

 

 

Runar Kjeldsberg spiller Sonata 7 - Juan Antonio de Vargas y Guzmán. Gitaren er en reproduksjon basert på en gitar av Josef Pagés fra 1811, bygget av gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon.

 

Runar Kjeldsberg spiller Dionisio Aguado - Andante / Rondo op. 2 nr. 3. på romantisk gitar bygget av håndverksstipendiat og gitarbygger Leonardo Michelin-Salomon.

 

 

Original VS copy! Giuliani: La Rose, performed on a Fabricatore Guitar from 1830 and 2020