Leonardo Michelin-Salomon - Gitarmaker

Som stipendiat vil jeg studere og gjenskape gitarer fra begynnelsen av 1800-tallet ved bruk av tradisjonelle teknikker og med fokus på norsk gran som lokkmateriale.

I den første delen av stipendiatperioden vil jeg studere og reprodusere gitarer fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen av 1800-tallet (romantiske gitarer), lære mer om måten de ble bygget på og forsøke å forstå og dra nytte av de akustiske, strukturelle og estetiske idealene som ligger bak dem. Jeg vil hovedsakelig fokusere på klangen og vil søke å få en dypere forståelse av hvordan forskjellige elementer (materialvalg, struktur, proporsjoner og dimensjoner) definerer den romantiske gitaren og dennes lyd. Som utgangspunkt skal jeg studere gitarer bygget av norske Georg Daniel Schöne og noen utvalgte europeiske eksempler fra samme periode.

I løpet av hele stipendiatperioden kommer jeg til å bruke og teste norsk gran som lokkmateriale og vil forsøke å sammenlikne det med kommersielt tilgjengelige og etablerte granvarianter som alpe-, sitka- og engelmanngran. Senere vil jeg bruke erfaringer og kunnskap fra den første delen av prosjektet til å analysere og tenke gjennom den moderne klassiske gitaren fra grunnen av.

KONTAKT
Mail: Leonardo Michelin-Salomon
Telefon: 901 49 769

 

GITARMAKERENS BLOGG