Aktuelt

Tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid

Norsk håndverksinstitutt erfarte tidlig at det var behov for å sikre og videreføre kunnskap innen det tradisjonelle blikkslagerarbeidet. 

PRODUKSJON AV POTETSPRIT

Ved Atlungstad Brenneri har det vært produsert sprit siden 1856. I dag er brenneriet et musealt formidlingssenter, men hver høst brennes det 15.000 – 20.000 liter sprit av poteter. 

Nordic Safeguarding Practices

Ny nordisk nettside for deling av gode eksempler og mønsterpraksiser innen levende kulturarv. 

Jubileum

Den 22. og 23. september ble en opplevelsesrik jubileumshelg.

30 år i håndverkets tjeneste - jubileumsutstilling

En håndverksutstilling som viser hvordan Norsk håndverksinstitutt arbeider med å ta vare på og videreføre tradisjonelt håndverk.

Smed for en dag

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing for at elever skal få møte profesjonell kunst og kultur innen kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. 

Fagdag for filigranssølvsmeder

Den 9. november arrangerer vår stipendiat Gry Grindbakken fag- og inspirasjonsdag for filigranssølvsmeder på Norsk folkemuseum.

Utstillingsåpning

Jubileumsutstillingen Norsk håndverksinstitutt -30 år i håndverkets tjeneste åpner søndag 3. september kl. 14.00 på Maihaugen.

Norsk håndverksinstitutts jubileumsseminar "30 år i håndverkets tjeneste"

Håndverksinstituttet fyller 30 år, dette markeres i forbindelse med Løfte håndverkets høstsamling den 22. september 2017

Program og påmelding

Bygningsvernseminar med tidligere stipendiater

Vi inviterer til seminar med fire av instituttets tidligere håndverksstipendiater innenfor området 
bygghåndverk. Bygningsvern er et mangfoldig felt og de vil dele av sine erfaringer fra dette arbeidet.