logo

Aktuelt

Snarefangst etter rype

Håndverksinstituttet har i vinter gjennomført et forprosjekt på snarefangst etter rype. Snarefangst er en eldgammel fangstmetode som tidligere var svært viktig for fjellbygdene og en viktig immateriell, levende, kulturarv. Det er fremdeles åpent for snarefangst etter rype i flere kommuner her i landet der snarefangst har lange tradisjoner.

Håndverksinstituttet gir råd til det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet vurderer nå om de skal ratifisere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Den 17.mars var det møte med representanter fra de ulike partiene, der dette ble drøftet.

Vidjedialekter

Vidje og vidjespenninger har utallige bruksområder – både universelle og stedegne. Tradisjonene for alt fra tidspunkt for innhøsting, behandling og bruk av vidjer, navn og begrepsbruk har lokale og regionale variasjoner.

Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk. Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag.

Stipendiatsamling høsten 2020

Å være stipendiat er å være en del av et kollegium. Derfor forsøker vi å samle alle stipendiatene to ganger hvert år, slik at de får mulighet til å diskutere sine respektive prosjekter.

Brenneslegarn

Høsten 2020 startet Håndverksinstituttet et prosjekt i framstilling av brenneslegarn. Vi søker nå kontakt med personer/miljøer som har kunnskap om temaet.

LØFTE HÅNDVERKET - HØSTSEMINAR 2020

Seminaret "Tradisjonshåndverk, Marked og merkevare", ble arrangert digitalt den 4. november. 
Rundt 80 deltagere deltok via Microsoft Teams.

Historisk gjennombrudd

Det er ikke hver dag man gir seg i kast med umulige oppgaver. Men noen ganger er det verdt det å kaste seg ut i det, det er børsemakerstipendiat Alf Helland et levende bevis på. 

Fra Manndalen til Santa Fe

Et håndverksstipendiat kan ta uante veier. For tidligere stipendiat Jorunn Løkvold har hennes samiske tradisjonelle klær, nå tatt turen fra Manndalen i Troms til Santa Fe i New Mexico, USA.

Håndverksinstituttet og Korona

Håndverksinstituttet har fulgt opp anbefalingene fra myndighetene, og har hatt et sterkt fokus på smittevern det siste halvåret.