logo

Aktuelt

Børsemaker på Dyrsku'n i Seljord 13.-15. september

Børsemaker/håndverksstipendiat Alf Helland og en representant for Norsk håndverksinstitutt med base på Maihaugen i Lillehammer, vil bli å finne på området med smeder og andre håndverksutøvere.

Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Et bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere har lenge vært etterspurt. Nå har fase to i arbeidet startet.

Små fag blir store

På Den Norske Opera & Ballett blir små fag store. Det fikk deltakerne på vårseminaret 2019 - Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene - synlige bevis på.

Nye stipendiater fra høsten 2019

Norsk håndverksinstitutt har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk med oppstart september 2019.

Kopibygging av pram ved Moen i Risør.

I 2017 begynte vi å ha samtaler med prambygger i Risør-/Arendalsområdet og i 2018 startet vi opp med å bygge en pram. Prammen bygges i en hall på Moen ved Risør. Den vil være ferdig bygget medio juni 2019 og ferdig smurt i løpet av høsten.

Hans Marumsrud hedret med Urnesmedaljen

Mandag 6. mai ble Norsk håndverksinstitutts tidligere stipendiat Hans Marumsrud tildelt Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen.

Ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt

Hilde Ekeberg er ansatt som ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt. Hun skal ha et spesielt ansvar for stipendiatene i håndverk, og begynner i jobben 1. september 2019

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.

Skogsdrift på gamlemåten

I lang tid har en liten skogteig stått urørt inne på museumsanlegget Maihaugen, men det blir det nå slutt på. I årene framover vil den være arena for formidling av gammel skogsarbeiderkunnskap og praksis.

Håndverksstipendiatsamling på Lillehammer

6-8. mars var seks av Håndverksinstituttets stipendiater samlet på Lillehammer. Seks forskjellige håndverkere med unik kompetanse innen sine fagfelt, men også felles erfaringer og utfordringer.