Aktuelt

Bygghytter

Norsk håndverksinstitutt har søkt Norsk Kulturråd om støtte til et pilotprosjekt der vi søker å utforske modeller for en bærekraftig vernepraksis for videreføring og utvikling av håndverkskunnskap.

HÅNDGRAVØREN SOM IKKE VIL SLUTTE

Sølvgravør Odd Pedersen, innehaver av Håndgravørene Ronæss & Sønn as i Trondheim sentrum, kom ganske tilfeldig inn i faget. Han likte å tegne og fikk tilbud om læreplass i gravørfirmaet i 1968. Etter fire års opplæring ble det fast jobb og etter hvert overtakelse av firmaet sammen med kompanjong Berre i år 2000.

Kipebinding i Sunnhordland - korger flettet i einer

Dette prosjektet legger vekt  på materialkunnskap - uttak og bearbeiding av materialer til kipebinding. 1-3. juni arrangerte Håndverksinstituttet en samling i Kvinnherad hvor målgruppen  var kurvmakere som er vant til å tilvirke kurver i ymse materiale.

 

«Båt-Iva»- båten er på vannet

I sommer er "Båt-Iva" båten tatt ut fra magasin og satt på vannet. Du finner den på Breisjøen på Maihaugen.

HANNA ER LÆRLING I GLASSHÅNDVERKERFAGET

Hanna Karlsen, 24 år fra Myre i Vesterålen, er forholdsvis fersk lærling i glasshåndverkerfaget. Læremester er Trine Sundt, innehaver av Stavanger Glassblåseri

Smed- og håndverksdager på Næs jernverksmuseum

30. juni og 1. juli  arrangeres Smed- og håndverksdagene 2018 på Næs Jernverksmuseum.

Håndverksinstituttet deltar med filigranssølvsmedstipendiat Gry Grindbakken, som demonstrerer sitt arbeid.

Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?

Tradisjonshåndverk er kreativt håndverk! Ingen tvil om det, slo Bodil Børset fast, seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet. Det er godt nytt for de som ønsker å starte en håndverksbedrift - eller utvikle en eksisterende. Kulturrådets næringsseksjon er også et sted å søke om støtte fra.

Nye stipendiater fra høsten 2018

Norsk håndverksinstitutt har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk med oppstart september 2018.

Lærere i arbeidslivsfag på kurs

Lærere i arbeidslivsfaget på ungdomsskoletrinnet kan ha behov for innføring i nye håndverksområder for å tilby ulike prosjektoppgaver for elevene. I denne artikkelen dreier det seg om kurs i møbeltapetsering.

 

Tredimensjonale portretter - dødsmasker og livsmasker

I forlengelsen av flere prosjekter om ulike emner innen gipsmakerfaget, skrev prosjektansvarlig fra Norsk håndverksinstitutt en artikkel om gipsmasker – dødsmasker og livsmasker.