Aktuelt

Rapport om plantefarging av lin og hamp

Naturfargegruppa i Norges Linforening har i perioden 2016-2018 gjennomført et prosjekt i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt som ble kalt «Inspirert av Susanna Johanna Pihl». Vellykket farging av lin og hamp med plantefarger har vært ansett som vanskelig.

Stilling ledig som håndverksstipendiat

Stilling ledig som håndverksstipendiat. Søknadsfrist 15.03.2018

Stilling ledig som rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt

For snarlig tiltredelse søker vi etter en rådgiver i 100% stilling ved Norsk håndverksinstitutt. Søknadsfrist: 01.03.2019

Kunnskapsutvikling og nettverksbygging

Norsk håndverksinstitutt vil stimulere til kunnskapsutvikling og nettverksbygging for tradisjonshåndverkere innen bygningsvern. Målet vårt er å bidra til utforsking og bevaring av lokale håndverkstradisjoner og lokal byggeskikk.

PÅ JAKT ETTER GODKLANG I TINN

Gjennom Håndverksinstituttets klangtreprosjekt har vi forsøkt å problematisere egenskapene som gir godt klangvirke til strengeinstrumenter som fiolin, gitar og piano. Gran er det tradisjonelle valget for lokket, altså der vibrasjonene fra strengene fanges opp gjennom stolen. Men hva utgjør et godt lokk? Hvordan kan vi vite om granstykket vil fungere godt i et ferdig instrument? Og kan vi lese disse kvalitetene utfra et tre som foreløpig står i skogen?

Seminar om arbeidslivsfag på Maihaugen 24. oktober 2018

Arbeidsmarkedsprognoser tilsier at det er stort behov for faglært arbeidskraft i årene som kommer. Dette står i kontrast til at færre ungdommer velger yrkesfaglig utdanning.

Immateriell kulturarv og fred

I Jeonju, Korea, ble 2018 World Forum for Intangible Cultural Heritage arrangert 24-27 oktober. Jeonju er byen som både huser ICHCAP, som er kategori 2 senteret for Asia og Pacific, samt det nasjonale kompetansesenteret; National Research Institute of Cultural Heritage. Temaet for årets forum var fred og dialog. Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt var invitert som en av innlederne med foredraget «The Power of Traditional Crafts».

Trugemaking

I Norge har truger vært viktige både for jegere og skogsarbeidere. Det finnes til og med helleristninger av truger. Kunnskapen om å lage truger har gått i arv fra generasjon til generasjon. I dag har de tradisjonelle trugene veket plass for moderne og industriproduserte truger, og det er ikke lenger mange som kan lage truger.

LÆRLING I HÅNDBOKBINDERFAGET I TØNSBERG

Håndbokbinding ble i løpet av 1900-tallet et lite fagområde som følge av den teknologiske utviklingen. I dag er det bare noen få profesjonelle håndbokbinderier i drift, men det er i tillegg mange dyktige hobbyutøvere.

LÆRLING I HÅNDBOKBINDERFAGET I STAVANGER

Når man er tenåring er det kanskje ikke håndbokbinding som virker som den mest selvsagte utdanningsmuligheten. Det er da heller ikke helt tilfeldig at Mariell Røed Erland, som er 19 år, har valgt et så vidt spesielt yrke.