logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Ny bok om å verne musikkinstrumenttradisjoner

Ny utgave av #HeritageAlive om å ta vare på tradisjonskunnskap knyttet til tradisjonelle musikkinstrumenter

Praksis for unge innen tradisjonelle håndverksfag

Er du en håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Ser du for deg å jobbe på et museum? Da er Ungt tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.

Produksjon av skinnhyre

Skinnhyra var i gamle dager et livsviktig plagg for fiskere og sjøfolk langs Norskekysten. I 1993 startet Norsk håndverksinstitutt det første arbeidet med å rekonstruere tradisjonelle skinnhyrer med basis i en nær utdødd tradisjon. 

Rapport fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker

På Løfte håndverket 3. november 2021 ble resultatene fra prosjektet Tradisjonshåndverk i museumsbutikker presentert. Norsk håndverksinstitutt publiserer her rapporten fra prosjektet.

In-Heritprosjektet

Norsk håndverksinstitutt har i 2020 og 2021  vært partner i et EØS-prosjekt sammen med den Rumenske Riksantikvaren (Institutul Național al Patrimoniului). 

En lang rekke gitarer

Det er et imponerende syn å se den lange raden av romantiske gitarer. Særlig fordi de ikke engang utgjør alle gitarene som gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon, populært kalt Leo, har bygget gjennom sitt stipendiat i tradisjonshåndverk. 

Meld deg inn i Creo!

Anbefaling fra interimsstyret

Løfte håndverket - høstseminar 2021

Onsdag 3. november ble høstens møte i Løfte håndverket avholdt på Maihaugen i Lillehammer.
Temaet: Håndverk på museum.

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. 

Båtslakt av en oselvaråttring

13.10.21 hadde håndverksstipendiat og båtbygger Berit Osmundsen sin avsluttende prøve. Det ble båtslakt av en oselvaråttring på Oselvarverkstaden.