logo

Aktuelt

Les aktuelle saker fra Håndverksinstituttet.

Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Håndverksinstituttet på UNESCOs 18. komitemøte

Norsk håndverksinstitutt har siden 2009 vært akkreditert som rådgivende organisasjon av UNESCO, og vi har derfor, sammen med organisasjoner, statsparter og eksperter fra hele verden, deltatt på UNESCOs 18. komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, i Botswana.

Fagdag og handverksdemonstrasjonar på Maihaugen 12.–14. januar 2024

I anledning den avsluttande prøven til handverksstipendiat og korgmakar Hege Aasdal vil vi samle interesserte til fagdagar, vise fram og løfte korgmakarfaget!

«Å gå Jul-Anders» – levende kulturarv i skjæringspunktet mellom religion og folklore, i Salten i Nordland

«Å gå julebukk» er en tradisjon som før var vanlig over store deler av Norge. I tre områder i Salten, finnes en annen tradisjon, som fortsatt praktiseres årlig på den katolske St. Andreasdagen 30. november: «Å gå Jul-Anders». 

Ung smed tar sats

I august var Øystein Parelius Hatle ferdig som hospitant og museumshåndverker gjennom prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk. Tre måneder seinere er den 20 år unge smeden i ferd med å etablere egen smie i Rollag. Riksantikvaren står allerede på kundelisten.  

Løfte håndverket høst 2023 - Håndverk og utdanning

Den 17. oktober ble Løfte håndverket sitt høstseminar avholdt i Maihaugsalen, Lillehammer, med rundt 90 deltakere. Tema var håndverk og utdanning. 

Avslutning for stipendiaten i seilmakerfaget

Marius Borg-Heggedal hadde sin avslutning under Hvalerskøyte-seminaret utenfor Fredrikstad. Han presenterte prosjektet til et engasjert og interessert fagmiljø og fikk anledning til å vise bredden og dybden i arbeidet han har gjort

Unge tradisjonshåndverkere – gull verdt for vertsmuseet

Follo museum har samme utfordring som museer over hele landet: mange flotte bygg å ta vare på, men få håndverkere til å gjøre jobben. Da er det gull verdt å få tildelt en ung og dyktig tømrer i seks måneder gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk.

Utstilling "Korgtradisjonar i Noreg"

Hege Iren Aasdal ynskjer med denne utstillinga å heidre våre korgtradisjonar og vise fram mangfaldet av korger og materialrikdommen som finst i landet. I utstillinga vil du sjå eit utval av korger og materialar.

Utstillingsperiode 15. des. 2023 - 3. mars 2024, Maihaugen, Lillehammer.

Arrangement: Kirkeløftet – en velsignelse for byggenæringen og håndverket?

24. november har vi gleden av å være medarrangør for Håndverkskonferansen på Sentralen i Oslo, i samarbeid med Bygg og Bevar og Fortidsminneforeningen.