logo

Boni Wiik - treskjærer

Jeg skal ut og jakte på stavkirker som ikke finnes, og på historier som ingen lenger forteller. Jeg skal banke rusten av metallskrap og støvet ut av gamle tepper, og plukke opp løse biter, -noen glemt, andre ennå ikke oppdagede-, og forsøke å pusle ihop et større og klarere bilde av treskjærerhistorien. Et bilde av hvorfor ting er som de er, og ble som de ble.

Når er det trestykket som bestemmer hvordan det skal se ut, og når er det øksa?  Og når er det kongen eller gud? Dette må jeg gjøre, for min egen skyld, som utøver og "forvalter" av treskjærerarven, og viderefører av treskjæringskunsten, men jeg har også et håp om at dette også vil gavne andre. Jeg peker nesa bakover i historien og stopper opp her og der for å betrakte ting med håndverkerens øyne og utføre dem med treskjærerens hender. Jeg vet ikke hvor det tar meg hen...

 

 

I'm going out to search for stave churches that does not exsist, and stories that no one no longer tell. I'm going to pick the rust off old scrap metal and beat the dust out of old carpets, and pick up loose bits and pieces, fragments that can be put together to make a clearer picture of the history of wood carving. When does the log dictate the outcome of the design, and when is it the axe doing so?

And when is it the King or even God?

I must do this for my own sake, as a bearer of the tradition, but I really hope others will benefit from my work as well. I'm heading backwards in history, I don't know where this will take me, but I will make stops whenever I discover something interesting, and look at things  with the craftsman eyes, and experiment with the woodcarvers skills.

 

KONTAKT:

Mail: treskjererverksted@gmail.com

Telefon: +47 930 95 470