Aktuelt

Jubileum

Den 22. og 23. september ble en opplevelsesrik jubileumshelg.

30 år i håndverkets tjeneste - jubileumsutstilling

En håndverksutstilling som viser hvordan Norsk håndverksinstitutt arbeider med å ta vare på og videreføre tradisjonelt håndverk.

Smed for en dag

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing for at elever skal få møte profesjonell kunst og kultur innen kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. 

Fagdag for filigranssølvsmeder

Den 9. november arrangerer vår stipendiat Gry Grindbakken fag- og inspirasjonsdag for filigranssølvsmeder på Norsk folkemuseum.

Utstillingsåpning

Jubileumsutstillingen Norsk håndverksinstitutt -30 år i håndverkets tjeneste åpner søndag 3. september kl. 14.00 på Maihaugen.

Norsk håndverksinstitutts jubileumsseminar "30 år i håndverkets tjeneste"

Håndverksinstituttet fyller 30 år, dette markeres i forbindelse med Løfte håndverkets høstsamling den 22. september 2017

Program og påmelding

Bygningsvernseminar med tidligere stipendiater

Vi inviterer til seminar med fire av instituttets tidligere håndverksstipendiater innenfor området 
bygghåndverk. Bygningsvern er et mangfoldig felt og de vil dele av sine erfaringer fra dette arbeidet.

Edvard Eriksen as Stilmøbelverksted markerte seg på årets Rennebumartna

Norsk håndverksinstitutt ved Sekretariatet for små og verneverdige fag har i en femårsperiode hatt et samarbeid med Rennebumartnan om å promotere noen av de minste håndverksfagene og gi informasjon om utdanningsmuligheter innen håndverk. I år ønsket arrangørene å få med møbeltapetsererfaget, siden årets martnastema var Smak

Endringer i yrkesfaglig utdanning - høring

Utdanningsdirektoratet har gjennomgått tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Kurs i håndsying av barnekjole

I regi av Håndverksdagene på Maihaugen inviterer Norsk håndverksinstitutt til kurs i håndsøm av barnekjole i empire/biedermeiersnitt.