logo

Ellev Steinsli – Snekker

En bedre forståelse for historie, produksjon og materialvalg som sikrer den lange levetiden, er målet for mitt prosjekt. Hele veien fra skog til produkt.

Produksjon av dører og vinduer handler mye om teknikk, verktøy, materialer og materialvalg.

I de siste 100 år er det nærmest ikke produsert dører og vinduer etter gamle tradisjoner og valg. Dette gjør at minst 2-3 generasjoner med kunnskap om produksjonsmetoder, merke- og oppmålingsmetode, verktøy og verktøybruk, maler og jigger og valg av materialer og materialkvalitet mangler.

I min stipendiatperiode vil jeg prøve å gjenoppdage kunnskapen  og utvikle min kompetanse i disse temaene og se på hvilke valg som er gjort med tanke på teknikk, materialer og hvordan  store serier ble produsert med den nøyaktighet som kreves.

Jeg vil også ha søkelys på materialvalg, lang levetid og holdbarhet med de valgene som er gjort fra tømmeret kommer til sagen, tørking, lagring, til det skal brukes i en produksjon.

Førindustriell og industriell produksjon har noe forskjellig metoder for produksjon med samme mål, det kan være at disse forskjellene har betydning for levetid og holdbarhet, det skal testes om disse motsetningene og likhetene i en pågående produksjon kan ha betydning for dette.

KONTAKT:

Mail: ellev@bygningsverneren.no

Telefon: +47 915 36 566