logo

Stine Rudi Standal - modist

Stine Rudi Standal har fagbrev både i modistfaget og kostymesyerfaget. Hun kommer fra Ålesund, hvor hun også har sine modistrøtter. Både oldemor og grandtante var modister som drev egen forretning i Ålesund.

Stine Rudi Standal har fagbrev både i modistfaget og kostymesyerfaget. Hun kommer fra Ålesund, hvor hun også har sine modistrøtter. Både oldemor og grandtante var modister som drev egen forretning i Ålesund.

I dag holder Stine til i Oslo hvor hun har sitt atelier. Hun har lang erfaring med å lage hatter og kostymer for teater- og operascenen både i Oslo og resten av landet.

Foto: Marit Brunstad


Om sitt eget prosjekt sier hun dette: 
Jeg har to røde tråder i mitt stipendiatprosjekt. Den ene dreier seg om det praktiske arbeidet med hodeplagg og modistfaget, da særlig fokus på strå og stråbåndteknikker. Jeg ønsker å se på historisk bruk, men også hvordan vi kan ta strå med oss som en mer bærekraftig resurs inn i fremtiden. I den andre delen av prosjektet, ønsker jeg å se på hva som er hattemakeri og modistfagets historiske plass i Norge. Når og hvordan har faget endret seg fra husflid til yrke, finnes det en drastisk endring? Hva er tradisjonene for materialer og kunnskapsoverlevering før og etter 2.verdenskrig? Hva er de store paradigmeskiftene i faget i norsk kontekst, og hvordan har dette påvirket håndverket som yrke?

KONTAKT:

Mail: stine.rudi@gmail.com
Telefon: +47 97 78 74 62