logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Rapport fra Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag

Rapport fra Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag

Utdanningsdirektoratet har opprettet fem yrkesfaglige utvalg som har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen. 

Utvalgene ble bedt om å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud. Et av disse utvalgene var Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, der blant annet Riksantikvaren, Museene, Fortidsminneforeningen, Forbundet Kysten, Norges Husflidslag og Norsk håndverksinstitutt har vært representert. Rapporten fra utvalget inneholder en rekke forslag og innspill som ble overlevert Kunnskapsdepartementet mars 2016.

 

  

Utdanningsdirektoratet vil sammenstille og vurdere forslag og innspill i rapporten, og vil deretter oversende sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet innen 30. september 2016. Etter behandling i Kunnskapsdepartementet vil forslagene sendes ut på offentlig høring.