logo

Terje Anders Granås

Stipendiat i smedfaget 2008-2011.

I stipendiatperioden arbeidet Terje Granås med laminert eggverktøy til trearbeid. Målet for arbeidet var ønsket om å produsere verktøy med likeverdige tekniske og funksjonelle egenskaper som vi finner i tradisjonelt håndverktøy innenfor tømrer og snekkerfaget på 17- og 1800-tallet.

I stipendiatperioden har han i tett samarbeid med brukere arbeidet med navar, hoggjern, høvelstål og ulike økser.

En del av arbeidsteknikkene vi finner i det eldre verktøyet var ikke lenger i levende tradisjon, og Terje Granås har gjennom omfattende studier av ulike kilder arbeidet med å gjenvinne og ta i bruk eldre metoder. Han har arbeidet sammen med tradisjonsbærere og besøkt og studert eldre verktøysmier både i Norge og i utlandet, blant annet i Sheffield.

Som avslutningsoppgave arbeidet han med økser og store skantebiler i Aust-Agder-tradisjonen.